Rotnettet er viktig

Først og fremst er det en forutsetning at treet du vil plante har noen gode røtter. Det skal være mange av de helt små røttene, da det er de treet tar opp oksygen, vann og næring gjennom.

Har ikke treet et fint rotnett, bør du bytte det eller finne et annet. Det er også viktig at du ikke planter treet for dypt, så røttene ikke får noe oksygen. Treet skal ikke lengre ned enn at røttene bare såvidt er dekket, også selv om treet muligens ikke står spesielt godt fast.

Klargjør jorden

Jorda rundt treet må løsnes, så treets røtter lettere kan forgrene seg. Anleggsgartneren graver derfor et hull med en radius på ca. en halv meter rundt treet. Hullet må også være ca. en halv meter dypt, og det er viktig at du løsner opp bunnen.

Når jorda er løsnet, fylles den igjen i hullet, så treet står i ønsket høyde, hvorpå roten dekkes med jord. Anleggsgartneren trår ganske lett jorda til rundt treet, mens han fyller opp hullet.

Rikelig med vann

Til slutt lager han en liten demning rundt treet. Den skal virke som en slags vannskål, som hjelper til å holde litt på vannet. Treet trenger nemlig forholdsvis mye vann i starten. Jorda skal være fuktig, og om sommeren må treet ha ca ei bøtte hver dag.

På grunn av treets flate rotnett står det ikke særlig godt fast, så anleggsgartneren vil binde det opp.Følger du disse grunnprinsippene, vil du raskt se treet skyte til værs.