På dette treet vokser grenene på kryss og tvers og skygger dermed for hverandre. Som en tommelfingerregel skal det ikke være noen grener som krysser hverandre. Det samme gjelder de loddrette grenene, som fagmannen kaller villskudd.

De må også klippes av.Når du klipper av en gren, skal det være like før en knopp, for da vil treet ha bedre sjanse for å tette såret som oppstår når du skjærer i det. Dermed minskes risikoen for infeksjoner og sykdommer.

Klipper du bare alle grenene som går på tvers, samt de loddrette villskuddene, vil du ende opp med et veldig bredt tre. Derfor er det en god idé også å ta noen av de helt ytterste grenene, så treet får en mer regulær form.

Beskjæringen bør skje i sommerhalvåret, for da har treet lettest for å reparere seg selv, og det setter ikke villskudd. Treet har nå blitt en del mindre, til gjengjeld vil det bære større epler i framtiden.