Her er stenglene fra fjorårets asters. Nye, spede skudd er på vei opp, så de gamle stenglene gjør mest nytte for seg på bakken. Det blir vanskeligere for ugresset å spire hvis jorda er tildekket. Klipp dem bare ned i mindre stykker med hekkesaksen. Begynn ovenfra.

Dermed dekker de visne stenglene jorda. Samtidig forbedrer du jorda, fordi stenglene stille og rolig smuldrer opp og blir til jord. Senere på sesongen kan du bruke vanlig gressavklipp til å dekke til den nakne jorda med.

Gresset gjør nytte på flere måter. Både som ren tildekking, som både bremser nye ugressfrø i å spire – og som holder på fuktigheten. Samtidig gavner gresset forholdene for mikroorganismene i bedet.

Både mark, biller og andre smådyr som lever i jorda får noe å leve av. Jorda holdes levende og fruktbar. Og det har staudene glede av. Gresset forsvinner fra jordoverflaten i bedet i takt med at mikroorganismer og mark omsetter det i jorda.

Vær oppmerksom på at gresset selvfølgelig må være rent og ikke må inneholde frø. Det gjelder både frø fra gresset og ugressfrø. Når trærne begynner å miste bladene, strør du også dem på den nakne jorda i staudebedet.

Bladene dekker på samme måte som gresset for ugress. Også de vil bli til jord, og dermed forbedre jordforholdene for staudene på lengre sikt. Denne tankegangen kan du bruke igjen og igjen.

Selv når bedet ditt har vokst godt til, er det ingen grunn til å samle sammen alle de falne bladene til komposten eller – enda verre – kjøre dem bort. Så når du i løpet av høsten og vinteren er ute med løvriven, gjør både deg selv og plantene dine en stor tjeneste og rak gjerne bladene ned i bedet ditt.

Det har skjedd i denne hagen gjennom mange år. Og jorda her har utviklet seg fra å være tung og leirete til i dag å ha en fin og mørk porøs struktur. Foruten gevinsten ved å unngå ugress i vårmånedene, luner bladmassen også godt på en kald dag.