Men det er flere ting du kan gjøre for å holde temperaturen i dammen stabil. For det første er det viktig at du plasserer dammen et sted hvor det er skygge, f.eks. fra noen eviggrønne trær eller huset ditt, en god del av dagen – og helst midt på dagen. Dammen skal nemlig helst ikke ha mer enn 5-6 timers solskinn om dagen.

Dybden på dammen har også betydning for temperaturen. Jo dypere dammen din er, desto mindre er risikoen for at det blir for store temperatursvingninger. Varme kan også få en stor del av vannet i dammen til å fordampe.

Det kan i noen tilfeller få eieren til å tro at dammen er utett, og kanskje går man i gang med å tømme dammen, uten at det egentlig er noen grunn til det. Får vi en riktig tørr og varm sommer, kan vannstanden i dammen gjerne komme til å synke opp til én centimeter om dagen.

En siste måte å holde temperaturen nede på er å skape bevegelse og sirkulasjon i dammen. Vann i bevegelse blir ikke så lett varmet opp som stillestående vann. Så jo mer bevegelse, desto bedre.

Derfor er det en glimrende ide å ha et vannløp eller et springvann i forbindelse med hagedammen, som et supplement til pumpe og filter.