Denne dammen har stått i et par år uten det helt store vedlikeholdet. Det ses tydelig på plantene, som har fått lov til å vokse ukontrollert. Blant annet denne Ranunculus lingua grandiflora, som kan kjennes på sine slanke blader, har fått lov å vokse vilt og bre seg over en stor del av dammen.

Dan fisker den inn med en rive, og klipper den. Alt det plantematerialet han fjerner her ville ellers bare ligge og råtne i vannet, og danne ytterligere algevekst i det allerede svært grønne vannet. Da det meste av planten er klippet ned, støter Dan på en potte med nøkkeroser.

Den fisker han opp. Han fjerner noen av de eldste stenglene og klipper den litt ned, før han fortsetter med å fjerne Carex-gress fra dammen. Når det meste av gresset er borte, støter Dan på enda en potte med en nøkkerose.

Den fisker han også opp for å stelle den litt. Han starter med røttene, som stikker ut av bunnen på potten. Han fortsetter deretter med å klippe de større bladene av nøkkerosen, så planten kan bruke mer energi på de små bladene som vil bli sittende vinteren over og vente på at det igjen kommer varme og solskinn, slik at de kan stige til værs.

Så er det tid for å stusse bomull-gresset. Men han bestemmer seg i stedet for å fjerne en stor del av det, da veksten er veldig massivt og sikkert kan overleve en uttynning som denne.Det visne plantematerialet havner på komposten.Og så setter Dan de to nøkkerosene tilbake i dammen.

Denne gangen med litt mer plass mellom dem enn sist. I tiden framover får de begge litt mer plass å bre seg på, og det vil gi mer variasjon i dammens beplantning.Det plantematerialet som Dan til nå har fjernet fra dammen, har økt dammens vannspeil med to kvadratmeter.

Samtidig er vannets næringsinnhold også blitt redusert betraktelig.Til slutt fjerner han bladene som falt av de forskjellige plantene underveis. Og så kan han med god samvittighet vente til våren vender tilbake, og plantene i dammen skyter opp på nytt.