Jo mindre dammen din er, desto flere ganger bør du skifte det ut. Men det er viktig at du aldri skifter ut mer enn to tredjedeler av vannet, da det ellers kan skade plante- og dyrelivet i dammen. Som man ser, er vannet her veldig grumsete og mørkt, og det er blant annet et av problemene en utskifting av vannet kan løse.

Vannet her ville egne seg godt til å vanne de øvrige plantene i hagen med. Særlig i vår- og sommermånedene. Men akkurat nå er det høst, så vanningsbehovet er minimalt.Dan anbefaler å skifte ut vannet gjennom våren. Så kan dammen deretter bli fylt opp med regnvann.

Det er godt å ha regnvann i dammen, da det som regel er svært fattig på kalk og næringsstoffer og samtidig har en lav surhetsgrad. Derfor kan regnvann bidra til å redusere veksten av alger, som ellers lett kan oppstå i en dam som primært inneholder det kalkrike vannet fra kranen.

Hvis det ikke kommer nok regnvann i dammen din fra naturens side, finnes det flere metoder å lede det dit. Du kan f.eks. anskaffe deg en klaff som denne. Den skal bare monteres på nedløpsrøret. Så er det bare å vippe klaffen ned når regnværet begynner.

Dermed kan du enten samle regnvannet i en beholder, eller – hvis røret er nær nok dammen, som her – lede regnvannet direkte ned i dammen. Men det er alltid lurt å undersøke pH-verdien på regnvannet og damvannet før du leder regnvannet ned i dammen.

Hvis vannet fra kranen er veldig fattig på kalk, kan regnvannet i verste fall bidra til å forsure dammen og gjøre det ubeboelig for både fisk og planter. Det er derfor viktig å alltid ha en ide om hva det er for slags vann du fyller i dammen din.