Gressplenen trenger luft

Mange gressplener mistrives i bunn og grunn fordi de er i ferd med å bli kvalt. Særlig ved bioklipping, der gressavklippet ikke fjernes, kan røttene etter hvert få vanskelig for å puste. Her er du nødt til å fjerne det kvelende laget plantemateriale med enten hånd- eller maskinkraft.

Det kan se veldig voldsomt ut, når vertikalskjæreren har vært i gang. Men gresset kommer fort opp igjen – og med fornyet kraft.

En helt grunnleggende forutsetning for en sterk og frisk gressplen, er at røttene skal kunne puste. Det er noe mange ikke tenker på. Derfor lider en god del plener nærmest kvelningsdøden.

Røttene skal kunne trekke pusten

Etter hvert hoper det seg naturlig opp en ”ull” av dødt plantemateriale mellom gresstråene. Det er i utgangspunktet godt nok, fordi det omsettes til næring, lager problemer for ugresset og bidrar til å holde på jordens fuktighet. MEN – tar det overhånd, blir det vanskelig for plenen å ”trekke pusten”, og for de nye gresstråene å trenge gjennom. Dessverre gir det også gode vekstbetingelser for mose.

Lag luftkanaler i gressplenen

Derfor bør plenen med jevne mellomrom rives godt gjennom, slik at det overskytende plantematerialet fjernes. Har du en tung og leirete jordbunn, er det i tillegg også en god ide å perforere overflaten. Det gjør du ganske enkelt ved å gå en tur med et hagegreip, som du stikker i bakken så tett som du orker, men gjerne med et spadestikks mellomrom.

Gjør plenen sterkere med en vertikalskjærer

Enkelte velger også den elektriske løsningen, og kjører over plenen med en vertikalskjærer. De roterende knivaktige bladene skjærer her 8-10 cm dype spor i bakken, og gir på den måten røttene luft.

LES OGSÅ: Test av vertikalskjarere

Denne løsningen vil særlig være å foretrekke hvis du har tilbakevendende problemer med mose på grunn av skygge fra store trær, sur jordbunn, bioklipp eller fordi du av prinsipp ikke vil gjødsle eller kalke.

Veldig kompakt jord, er det ingen planter som liker – heller ikke gress. Hullene fremmer en dypere rotvekst og gjør dermed gresset mye mer robust.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Plen