Det finnes ingen enkel snarvei til en flott og holdbar gressplen. Den eneste farbare veien mot en perfekt gressplen, er hardt arbeid. Til gjengjeld får du en frisk og tett gressplen, som er grønnere enn naboens, med den riktige innsatsen.

Kvaliteten på jorden er viktig for gressplenen

Du bør anlegge en gressplen på høsten, i perioden fra august til oktober, når bakken nesten konstant er fuktig. Det gir de nye gressfrøene de beste betingelsene.

Før du sprer ut gressfrøene til gressplenen, skal jorden bearbeides, slik at den er løs en halv meter ned. Begynn med å grave gjennom området til gressplenen med spade eller greip. Har du mulighet til å låne en motorfreser, vil den spare deg for mange timers hardt gravearbeid.

Hvis området der gressfrøene skal sås har hatt trafikk av tunge maskiner, er det som regel nødvendig å harve jorden for å gi gressplenen de beste betingelsene.

Etterpå bearbeides jorden gressfrøene skal sås i med kultivator og rive. Vær nøye med å fjerne røtter og stengler fra løvetann og annet ugress. Ellers vil det dukke opp igjen i gressplenen.

En god bunn til gressfrø

De øverste 25 cm av jorden er vekstlaget for gressfrøene. Den skal være porøs, for at vannet skal ledes vekk og gi røttene til gressplenen optimale vekstforhold. Gressfrø liker godt en forholdsvis lett moldjord, i en blanding av leire, mold og sand eller grus.

Hvis jorden du skal så gressfrøene i er sandete, bør du forbedre den med 3-6 cm torv. Leirete jord som grunnlag for gressplenen forbedres med et tilsvarende lag med sand. Torv eller sand, eventuelt med litt gjødsel, tilsettes rett før du vender og løsner opp jorden til gressplenen første gang.

Planering før du sår gressfrø

Gressplenen skal helst være plan, men ikke nødvendigvis vannrett. Sørg likevel for at moldlaget er like tykt over alt, ettersom det gir deg en mest mulig jevn gressplen.

Du planerer jorden ved å trekke en pall med ekstra tyngde på over arealet du skal så gressfrø. Deretter tromles overflaten. Det får jorden til å sette seg, og det fjerner luftlommer og myke flekker før gressfrøene sås. Mindre områder som skal sås kan tråkkes harde med tette skritt.

Før du sår gressfrø, skal jorden grunngjødsles. Gjødslingen gir nødvendig næring til de spirende gressfrøene. Bland et par cm naturgjødsel eller kompost ned i de øverste 10 cm av jorden.

Alternativt kan du gjødsle gressplenen med et egnet kunstgjødsel. Du må regne med å bruke omkring tre kilo gjødsel til 100 kvadratmeter gressplen.

Såing av gressfrø til ny gressplen

Gressorten avgjør hvor mye gressfrø som skal brukes per kvadratmeter gressplen. Følg derfor anvisningen på pakningen til gressfrøene.

Bruker du såmaskin til gressfrøene, skal den justeres og testes så den sprer halvparten av ønsket totalmengde gressfrø. Maskinen kjøres nemlig én gang på langs og én gang på tvers av gressplenen.

Spres gressfrøene for hånd, skal det gjøres en dag det ikke blåser. Gressfrøene kastes fra minst to retninger, på langs og på tvers av gressplenen.

Gressfrøblandinger består av forskjellige sorter. Det gir en variasjon i størrelsen på gressfrøene.

Bland derfor gressfrøene godt før du veier dem opp og deler dem i to eller fire porsjoner. Rør rundt i gressfrøblandingen flere ganger underveis når du sår gressplenen.