Mygg blir tiltrukket av en kombinasjon av kroppstemperatur, svette og lukt.

Mygg blir tiltrukket av en kombinasjon av kroppstemperatur, svette og lukt.

Tegn på besøk av mygg:

Irriterende summing og kløende myggstikk. Plagen er størst i skogkanter og våtområder og verst om kvelden.

Hva gjør mygg?

De gjør ingen skade på huset, kun på deg. Det finnes cirka 30 familiegrupper av mygg i Norge, og den store husmyggen overvintrer i hus og våkner skrubbsulten om våren.

Dette kan du gjøre:

Myggnett foran vinduet hindrer plageåndene i å komme inn – og sikrer deg frisk luft. En enkel type kjøpes som nett og borrelås på rull. Klistre borrelåsen i vindusrammen, og fest nettet på. Rens også tak renner og vanntønner, for mygglarver trives i alt vann, selv i skittent regnvann.

Med borrelås på ramme og nett kan du enkelt fjerne nettet når det ikke er bruk for det.

Hvilke mygg stikker?

Der er flere myggarter i Norge. Det er likevel bare noen få vi trenger å "frykte". Stankelbeinet er også en mygg, men selv om mange blir skrekkslagne når det store insektet krabber rundt på veggene, har den aldri gjort skade på noe menneske. For slik er det: Noen mygg stikker – andre gjør det ikke.

Blant stikkmyggene er det kun hunnene som stikker. Når en hunnmygg har parret seg med en hannmygg, har hun nemlig behov for blod for å kunne legge egg. Derfor peiler hun seg via små antenner frem til dyr eller mennesker.

Myggtyper i Norge

Det finnes cirka 30 forskjellige familiegrupper mygg i Norge:

Skogmyggen: Meget utbredt. Holder til i skog og kratt. Yngler der det er vått. • Husmygg: Finnes i to størrelser, der den lille sjelden stikker, mens den store gjør det. Myggstikk om vinteren skyldes den store husmyggen, som kan søke ly innendørs. • Malariamygg: Har vi veldig få av i Norge. De stikker sjelden og de overfører ikke malaria.