Loddrette bord som utsettes for vær og vind, vil ofte råtne nederst. Årsaken er at de med tiden sprekker i endene.

Når vannet renner ned langs bordene og trenger inn i sprekkene, hoper det seg opp vann i treet, som resulterer i råte. Særlig de nederste 10 cm er utsatt. Det har skjedd med denne døren.

Men i stedet for å skifte hele døren, kan vi klare oss med å sage vekk det råtne og sette på et nytt bord – et såkalt offerbord. Resultatet blir pent, og vi sparer mye penger.

SLIK GJØR DU:

1. Finn først ut hvor langt opp bordene er råtne

Det gjør du ved å stikke i treet med en liten skrutrekker – stikkes den lett ned i treet, er det råttent. Vær oppmerksom på at treet også kan være råttent på undersiden av malingen

2. Tegn opp en vinkelrett strek tvers over døren

Sett streken et par cm over der råten stopper. Det gjøres enkelt med en stor vinkel. Det er smart å markere hvor råten stopper, slik at du er helt sikker på at du går klar av den.

3. Sag det nederste råtne stykket av døren

Sjekk at det ikke sitter spiker eller skruer der du skal sage. Legg en føringsskinne mot streken, og juster sirkelsagen til et 15 graders snitt.

4. Sett fast en skjøtelist nederst på døren

Listen på 21 x 45 mm kappes til i samme lengde som lekten på døren. Den plasseres i flukt med lekten og skal stikke ca 2 cm utover døren nederst. Her settes den fast med 4 x 40 mm skruer.

5. Sag til det nye vannrette bordet

det såkalte offerbordet. Det sages ut av et 29 x 123 mm kledningsbord, med skråsnitt på 15 grader langs begge kantene. Bruk sirkelsagen med føringsskinnen igjen.

6. Offerbordet kappes til i lengden

Det skal tilsvare bredden på døren. Det skrå snittet øverst på bordet passer til det skrå snittet nederst på døren. Skråkanten nederst sørger for at vannet renner vekk

7. Bordet skrus fast til døren

Puss det først med slipepapir. Sett det deretter på plass i enden av døren. Press det godt opp mot de loddrette bordene, mens det skrus fast med 4 x 40 mm skruer gjennom skjøtelisten. Nå er døren klar for maling.

8. Mal bordet

Det er en god idé å gi de ubehandlede bordene grunningsolje først. Gjerne også de avkappede endene på døren. La oljen suges godt inn i endene på bordene. Mal deretter med trebeskyttelse.

9. Heng døren på plass

Du kan eventuelt gi resten av døren et strøk maling også, slik at det ikke bare er det nederste bordet som er nymalt. Hvis hele døren males, skal den først slipes lett over.