Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Når du skal flette en pilevegg, skal pilestokkene være så friske som mulig. Jo friskere de er, desto lettere er de å arbeide med. Det er enklest å fa tak i friskhøstet pil tidlig på våren, fordi pilen normalt høstes før den begynner å bære løv.