For å gi staudene aller best vekstvilkår fra start av, må jorda løsnes godt – dypt som et spadestikk. Det gir luft til jorda, og sørger for at det blir mulig for de nyplantede staudenes røtter å trenge gjennom jorda.

Deretter må jordstykket måles opp og merkes av. Det kan du gjøre helt enkelt med en tommestokk, noen plankebord eller bare en rett snor. Bedet her skal være fire ganger halvannen meter.

Alle plantene til dette bedet vil trives i vanlig god hagejord. I Birgits hage er jorda veldig tung og hard av leire. Det fins det råd for. Ved å blande grus i jorda, blir den mer luftig.

Grusen gjør at vannet kan trenge gjennom den tunge leira, og det blir god drenering. Dermed blir det også lettere for staudenes røtter å finne veier i jorda. Hvis jorda ikke bearbeides før hun planter, risikerer hun at røttene ikke klarer å etablere seg ordentlig.

Det vil også være risiko for at staudene drukner, hvis regn ikke kan trenge gjennom den harde leirejorda. Har du sur jord, bør du velge helt andre planter som egner seg der. Jord med mye sand kan også være vanskelig å jobbe med, fordi vannet renner tvers gjennom.

Den kan imidlertid forbedres noe ved gjentatte ganger å tilføre et godt lag kompost eller annen jordforbedring. Men hovedregelen i alt hagearbeid er: Velg de plantene som vil trives i jorda dit.

Du jobber lett grusen ned i jorda med en kultivator. Bedet er nå klart til å bli beplantet. Alle staudene står klare i pottene fra gartneriet. Før plantene kommer i jorda, må de gjennomvannes. Det enkleste er å fylle en trillebår med vann og så dyppe plantene én etter én.

Det er enkelt å se når planten har trukket vannet den har behov for. Hold bare øye med luftboblene. Når det slutter å boble, er planten klar. Nå er den våt nok til å bli plantet.

Foruten den grundige vanningen, må du også sjekke om staudenes røtter er i orden. Hvis planten har stått lenge i potta, kan røttene være veldig tette og godt filtret inn i hverandre.

Det løser du ved å filtre ut røttene. Du får kanskje bruk for både en god saks og en kniv, som her. Det kan kanskje se temmelig brutalt ut når det klippes og dras i staudenes røtter, men du har igjen for innsatsen senere.

Det er også en god idé å fjerne eventuell mose og små-ugress som måtte være øverst i potta fra gartneriet. Det kan fort samle seg hvis potta har stått bare kort tid på gartneriet, men det betyr ikke noe for selve planten.

Når plantene gjennomgår denne klargjøringen, er de nemlig helt oppsatt på å skyte nye, friske røtter når de kommer i den gjennomarbeidede jorda. Som sagt ser det kanskje litt voldsomt ut, men det styrker plantenes etablering i det nye bedet, slik at de holder seg friske og raskere vokser seg store og sterke.

Så selv om det tar litt tid å klargjøre plantene til bedet, er det altså en god investering på lengre sikt.