Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Siderammene til huska lager du av 15 x 70 mm høvlet furu (glattkant). Etter at listene er saget til, limes de sammen med vannfast, oppskummende pu-lim. Det sikrer stabiliteten fordi listene da overlapper hverandre med hele bredden i sammenføyningene – det er samme prinsipp som ved bladsammenføyninger – bare lettere å lage! Huska består av to like sider, og for å sikre at begge sidene blir helt like, er det en god idé å streke opp ei hel side på et stykke papp eller på ei plate og så hente målene til de enkelte listene fra her. Bruk målene fra tegningene på de neste sidene til å streke opp en slik mal. Begynn med å måle opp og sage til alle listene til lag A. Når du har saget dem til, legger du listene på malen med sammenføyningene presset tett sammen. Deretter kan du måle opp og sage ut alle listene i lag B. Der etter skal listene limes sammen. Begynn fra bunnen, og arbeid deg framover til du får en stabil konstruksjon som er 30 mm tykk.