Har du en pumpebrønn, som her, er det en god ide å installere en såkalt skyveventil, som denne. Når pumpebrønnen skal renses, skal ventilen bare lukkes, så tilstrømningen av vann til brønnen stoppes. Når pumpene har tømt brønnen, kan både brønn og pumper reingjøres.

Deretter kan du åpne ventilen igjen, og sirkulasjonen fortsetter.Generelt må du holde et våkent øye med pumpen og rense den etter behov. I dammer hvor pumpen er plassert direkte i vannet, kan visse typer av pumper bli tilstoppet. Det har skjedd her.

Det er selvfølgelig viktig å stenge pumpen før du begynner å reingjøre den.Med det samme pumpen kommer opp av vannet, kan man tydelig se at noe plantemateriale er blitt sugd inn og har satt seg fast. Dan fjerner det verste med fingrene, før han går i gang med å skru pumpen fra hverandre.

Pumpen her er en såkalt trykkpumpe. Den pumper vannet videre til et vannløp eller et springvann. Derfor har den små hull i innsugingen. Hullene sikrer at skitt og møkk ikke blir pumpet ut i vannløpet eller springvannet, hvor det kan være mye mer problematisk å fjerne. Etter litt anstrengelser lyktes det Dan å få skilt av forfilteret.

Nå kan han fjerne resten av skitten som satt og tettet. Det får også en runde under kranen for å få med det siste. Når all skitten er borte, er det bare å sette sammen pumpen igjen, og sette den tilbake i dammen.

Vedlikeholdet av pumpen vil imidlertid alltid bli mindre hvis du fortløpende sørger for å holde dammen fri for blader og annen skitt. En regelmessig reingjøring av hagedammen sikrer derfor best mulige forhold for pumpen din.