Algene er som regel ikke skadelige, bare i svært store mengder. Men de fleste vil likevel helst være fri for dem, da de gjør vannet uklart og gir det en kjedelig grønn farge.Årsaken til algene er at vannet i dammen har en for høy pH-verdi, og samtidig inneholder for mye næring.

Næringen kommer gjennom fiskenes fôr og avføring, men den kan også stamme fra jorda du bruker til dine undervannsplanter. Ofte er det nye dammer som angripes av alger.

Det skyldes at vannverksvann ofte inneholder ideelle forhold av næringssalter og kalk for algene. Og hvis dammen ennå ikke er tilplantet, er det heller ingen planter til å oppta næring. Som oftest vil problemene med algene løse seg selv, men det kan bli nødvendig å bekjempe dem aktivt.

Til det formålet finnes det en del midler på markedet. De fjerner alle algene på forskjellige måter, og de er gode å bruke til en akutt behandling. Men de algedrepende midlene fjerner bare symptomene, og altså ikke årsaken.

Problemet vil derfor vende tilbake senere, med mindre du får skapt en bedre biologisk balanse i dammen. Dan anbefaler derfor at du bruker de forebyggende midlene. De går inn og støtter den biologiske balansen i dammen ved å forsterke nedbrytingen av næringsstoffene. Dermed fjerner de årsaken til at algene i det hele tatt oppstår.

Forebyggende midler er særlig gode å bruke om våren, når de biologiske prosessene i dammen så smått er i ferd med å starte igjen etter vinteren. Da får dammen en god start på året, og du kan begrense eller helt unngå forekomsten av alger.

Benytter du et filter med uvc-lys, slipper du å se svevealger i dammen. Men uvc-lyset fjerner ikke problemet med næringsinnholdet i vannet. Du vil derfor fortsatt kunne oppleve problemer med trådalger.

Trådalger er i utgangspunktet ikke skadelige for fisken, men de kan fort bli sittende fast i algene hvis det er mange av dem.Men det er ganske enkelt å fjerne trådalgene manuelt, så du ikke behøver å bruke ulike typer midler i vannet. Du kan f.eks. bruke en bambuspinne, som denne her.

Med en hobbykniv skjærer du toppen av bambuspinnen i strimler med noen centimeters mellomrom. Fortsett hele veien rundt pinnen. Til slutt har du nærmest en liten kost. Dan skjærer også ut en liten trepropp, og skyver den ned i midten av den strimlede pinnen.

Proppen sprer strimlene fra hverandre, og gjør din lille bambuskost mer stabil. For å unngå at proppen faller ut, setter Dan en strips stramt rundt proppen. Nå er det bare å stikke pinnen ned mellom trådalgene og vri den rundt.

Algene blir da automatisk viklet inn i strimlene på bambuskosten. Og når du igjen trekker pinnen opp av dammen, følger algene med. Denne metoden krever selvfølgelig litt mer jobb enn de forskjellige midlene vi så tidligere. Til gjengjeld er det en billigere og ganske effektiv metode for å fjerne mindre algeforekomster.

Da trådalgene er en plantevekst, kan du uten bekymringer kaste algene på komposthaugen. Dermed har du lett og raskt fått fjernet algene fra dammen din, og flyttet dem til en annen del av hagen, hvor de er mer nyttige.