Et typisk filter består av flere forskjellige kammer, som damvannet blir pumpet gjennom. Disse kamrene inneholder børster, matter og plastringer, som renser vannet underveis før det til slutt pumpes tilbake i dammen.

Her er det også installert en såkalt vortex, som sorterer den verste skitten, som f.eks. blader, fra vannet før det sendes gjennom filteret. De røde børstene i det første kammeret fanger likeledes opp de større partiklene i vannet, som vortexen ikke får med.

Denne prosessen gjør umiddelbart vannet rent og klart, men det finnes fortsatt mange usynlige avfallsstoffer i vannet, som blir renset bort i de neste kamrene.De inneholder nemlig noen positive bakterier, som fanger opp nitrit og ammoniakk fra vannet og bryter det ned.

Så når vannet kommer tilbake i dammen, er det blitt helt gjennomrenset, slik at det er ideelt for fisken.Mange foretrekker å få filteret gravd ned. Da skjuler man dammens mindre pene, men nødvendige mekanikk på en diskret måte. Samtidig får nedgravningen filteret ned i samme dybde som dammens vannspeil.

Dermed renner vannet naturlig til filteret uten bruk av pumpe.Størrelsen på filteret er imidlertid avhengig av størrelsen på hagedammen din. Så hvis du ønsker deg en dam av den mindre sorten, behøver du altså ikke å grave ut til et filter i denne størrelsesorden.

Det finnes nemlig masser av mindre filtre på markedet, og det er derfor gode muligheter for å finne et filter som passer til akkurat den dammen du ønsker deg. Men disse mindre filtrene kan sjelden graves ned. Heldigvis finnes det andre løsninger hvis du gjerne vil unngå å ha en svart kasse stående i hagen.

Dette filteret har f.eks. en grønn kamuflerende hette, som lettere får filteret til å falle i ett med resten av hagen. En annen løsning er dette filteret, skjult i en potte. Her er filterets forskjellige matter gjemt nede i potten og dekket til av et lokk, som man f.eks. kan sette en blomst på.

Begge eksemplene er små og diskrete filter-løsninger, som lett faller i ett med resten av hagen. En hovedregel med filtre er imidlertid at jo mindre filteret er, desto mer vedlikehold krever det.

Særlig om sommeren, når plantene er i vekst og fisken spiser mye, er det viktig å rense filteret ofte for å sikre at vannet også fortsatt renses helt gjennom. Små filtre som disse må minimum renses én gang om dagen og muligens mer, avhengig av dammens størrelse.

Større filtre er det bare nødvendig å rense ca. en gang i uken. Rensemetoden er forskjellig fra modell til modell. Men det er generelt en god ide å samtidig tømme ut noe av vannet fra filteret og erstatte det med nytt og rent vann. Med et filter som dette er reingjøringen ganske enkel.

Du vipper bare den øverste delen opp og presser ned på de forskjellige mattene med den medfølgende redskapen. Skitten fra mattene vil bli presset ut i vannet, og du kan nå tømme ut det skitne vannet ved å løfte det lille håndtaket.

Det næringsholdige vannet fra filteret behøver ikke å gå til spille. Du kan med fordel bruke det til å vanne de øvrige plantene i hagen din.De fleste filtre i dag har også innebygd ultraviolett lys, såkalt uv-lys.

Det fjerner effektivt svevealger og forskjellige parasitter og bakterier fra vannet, før det pumpes tilbake i dammen. Her anbefaler Dan at du skifter ut uv-pæren én gang i året, uansett om den gamle pæren fortsatt lyser eller ei.

På den måten er du sikker på at vannet ditt alltid er 100 % fritt for svevealger og skadelige mikroorganismer.Med et velfungerende filter, er vannet i hagedammen ditt alltid klart og rent.