Mengden av vann skal gjerne være målt så nøyaktig som mulig, helst med en feilmargin på høyst et par hundre liter.Det er ikke så vanskelig. Finn først et 25-liters spann. Koble så vannslangen til kranen som også skal forsyne dammen med vann.

Start en stoppeklokke når du begynner å fylle opp spannet. Og stopp den når spannet er fullt. Da vet du nøyaktig hvor lang tid det tar å fylle 25 liter vann i dammen med det vanntrykket du har i slangen din.

Notér tiden fra stoppeklokken, og sett den i gang igjen når du begynner å fylle opp den tomme dammen. Når du både har tiden fra spannet og tiden fra dammen, kan du ganske nøyaktig regne deg fram til hvor mange liter vann det er i dammen.