Og om vinteren vil luftpumpen ofte kunne holde et isfritt område på om lag en meter i diameter. Hvis vinteren er veldig hard, vil overflaten likevel fryse. Men pumpen vil fortsatt sende oksygen til vannet under isen, og kompensere for at det ikke kan tas opp oksygen gjennom overflaten.

En luftstein som denne kobles til pumpen, og plasseres på dammens bunn. Her skal den ligge og sende luftbobler opp gjennom vannet.Luftstein fås i forskjellige størrelser, men Dan anbefaler en stein på denne størrelsen, da den har en lengre levetid enn de mindre og billigere utgavene.

Selve pumpen må plasseres et tørt sted med god lufttilgang. Da noen pumper kan bråke en del, anbefales det å benytte et lydisolert rom, hvis du har mulighet for det.Dan måler ut slangen, og skjærer den av i riktig lengde. Slangen kan du også kjøpe i en ferdig lengde.

Da må du bare huske å regne med dybden på dammen din. Et par små rykk på slangen sikrer at luftpumpen fungerer som den skal.Så skal luftsteinen bare settes på, og med et lite, lett kast plasseres den et lite stykke ute i dammen.

Sørg for at slangen ligger noenlunde rett, og at det ikke er en ”knekk” på den underveis. Nå er luftsteinen godt plassert på dammens bunn, og den konstante strømmen av luftbobler tilfører vannet oksygen.

Det framskynder de biologiske prosessene i vannet, og sørger dermed for en god biobalanse i hagedammen året rundt.