De langbeinte fuglene lander nemlig aldri direkte i vannet den første gangen de kommer til et nytt vannhull. De lander i stedet på jorda, og går ut i vannet. Så det gjelder å utforme dammens kanter slik at hegren ikke klarer å nå fisken din.

Et område med omkring 10 centimeters vann er optimalt for en gråhegre. Derfor vil den finne veien til dammen din gjennom et slikt lavtvannsområde.Men sørger du f.eks. for at kantene på dammen består av stein som er hevet minst 10-15 centimeter over vannspeilet, og det samtidig er en god dybde rett ut for steinkanten, klarer ikke hegren å bevege seg ned i vannet.

Gråhegrens knær er ikke bøyelige, så den vil heller ikke kunne nå vannet fra steinen.Det finnes også andre måter du kan sikre dammen på. F.eks. kan du strekke en snor rundt dammen. Det krever selvfølgelig at du slår ned noen påler i jorda langs med damkanten. Gjerne med cirka halvannen meters mellomrom.

Deretter kan du spenne et tynt, men kraftig fiskesnøre ut mellom pålene. Plassér det i ca. 20 centimeters høyde. Nå har du lagd en snubletråd for hegrene.Hegrens syn er velegnet til å fange opp bevegelser, men en tynn og stasjonær snor som denne vil den ikke kunne få øye på.

Derfor vil den bli veldig forskrekket når den støter på den. Når en hegre først er blitt skremt bort fra dammen, er det mindre sannsynlig at den vil vende tilbake igjen.

Da gråhegren er en overvintrende fugl i store deler av Skandinavia, bør snoren være der rundt dammen året rundt. Derfor vil Dan lete etter noen andre påler, som faller bedre i ett med dammens omgivelser. Men inntil videre er disse pålene utmerket til å forhindre at dammen blir et stort spisefat for sultne gråhegrer.