Men det er ikke helt likegyldig hvilken type pumpe du kjøper, da noen pumper er mer velegnet til bestemte formål enn andre. Det kan i mange tilfeller være klokest å kjøpe mer enn en pumpe. Dan anbefaler generelt at du forhører deg nærmere hos forhandleren.

Da er du sikker på at du får en pumpe som passer til nettopp din dam og de installasjonene du har.Ved nyanlegg bør du tenke pumpen inn i hagedammen din fra begynnelsen, da den krever elektriske installasjoner i nærheten av dammen.

Til denne dammen har Dan valgt å plassere pumpene i en såkalt pumpebrønn, som skal graves ned på nivå med vannspeilet. Vannet skal renne til brønnen via et såkalt bunndren.

Bunndrenet skal graves ned i dammens bunn. Derfor putter gartneren det i første omgang i en plastpose, for å unngå at det kommer jord i det. Bunndrenets rør limes fast til et lengre rør, og forbindes til pumpebrønnen.

Da pumpebrønnens vannspeil er i samme høyde som dammens vannspeil, vil vannet av seg selv renne over i brønnen via bunndrenet. Herfra vil vannet så bli pumpet videre til et filter og til et vannløp som skal etableres litt senere.

Bunndrenet må stå i vater, og forbindelsesrøret må helle en anelse ned mot pumpebrønnen.Så er det tid for å heve dambunnen, så bunndrenet og røret dekkes.Det er viktig å sikre seg at det er et lite fall fra sidene av dambunnen og ned mot bunndrenet, som alltid må være plassert på det laveste punktet i dammen.

Anleggsgartnerne fyller jord og sand eller grus i hullet ved brønnen, og jevner ut med resten av platået, slik at det nå går hele veien rundt damkanten.I mellomtiden er fiberduk og folie lagt ut i den kommende dammen. Når folien er på plass, markeres stedet hvor bunndrenet er med et kryss. Nå skal bunndrenets overdel monteres.

Dan legger først på ringen, så han kan se hvor hullet i bunndrenet er. Med en hobbykniv skjærer han gjennom folien oppå krysset. Han klipper først et hull i folien, og deretter et tilsvarende hull i fiberduken under.

Plastposen som ble satt på bunndrenet i starten, har tjent sin hensikt. Det ligger en masse jord oppå, som ellers ville ha rast ned i bunndrenet. Både jord og plastpose må naturligvis fjernes.

Klipp nå hullet litt større, men for all del ikke så stort at hele bunndrenet er fritt av folien.Så smører Dan en flytende pakning på bunndrenets kant, som limer folien fast. Deretter skal ringen settes fast.Den får også en stripe av den flytende pakningen, før han plasserer den oppå bunndrenet.

Nå skal ringen skrus fast til bunndrenet. Men fordi folien ligger mellom, kan det være vanskelig å se når hullene i ringen er ut for hullene i bunndrenet. Men det har Dan løst på forhånd.

Før bunndrenet ble plassert i dammen, monterte han nemlig bunndren og ring med et par skruer, og merket begge deler tydelig med et par streker både på ringen og bunndrenets innerside. Nå når folien dekker for bunndrenet, kan han fortsatt se de to strekene på innersiden.

Han vet at når han plasserer dem oppå hverandre, vil skruehullene passe til hverandre. Han kan derfor nå skru i alle skruene uten å bekymre seg for å skru ved siden av eller lage unødvendige hull i folien. Så er det bare å sette på bunndrenets øverste del, og dermed er det ferdig. Nå kan dammen fylles opp med vann.

Takket være skyveventilen som Dan har installert i bunnen av brønnen, renner det ikke vann i dammen ennå.Her må han nemlig først lage gjennomføringer til de to pumpene som skal være i pumpebrønnen. Den ene pumpen skal sende vann til et vannløp, som Dan vil anlegge i motsatt ende av hagen.

Slangen som forsyner vannløpet er gravd ned med et lite fall mot brønnen, så når pumpen stenges i vinter, renner vannet tilbake i brønnen og fryser ikke til inne i slangen.

Den andre pumpen skal sende vann inn til dammens filter, som Dan har gjemt bak trærne. Her vil vannet bli renset, før det sendes tilbake til dammen igjen. Der hvor vannet skal pumpes ut igjen når det er renset, lager Dan en skjult gjennomføring gjennom både fiberduken og folien.

Han gjemmer utløpet mellom noen av steinene som i mellomtiden er blitt plassert langs damkanten. Noen dager senere er begge pumpene installert. De forsyner både det nyanlagte vannløpet og filteret, og skaper dermed sirkulasjon i vannet, samtidig som vannet i dammen renses.