Kantene på denne dammen skal bygges opp av stein. Men da jorda er veldig sandete i denne hagen, venter anleggsgartnerne med å plassere steinene til vannet har nådd kanten av platået. Ellers risikerer de at platået raser sammen under steinenes vekt, og det ville bety en masse ekstra arbeid.

Da det er tungt og farlig å jobbe med granittstein, bruker anleggsgartnerne en maskin til hjelp. Den første steinen løftes opp og kjøres over til dammen.Til de tyngre steinene er det en god ide å ta et stykke overskytende folie og legge under dem. Da er det et ekstra lag av beskyttelse når du plasserer dem på platået.

Den første steinen senkes rolig på plass og plasseres i hjørnet. Et par andre store steiner følger raskt etter, og mellom de store steinene plasseres det en rekke mindre steiner, som former et kommende sumpbed. I tillegg til sumpbed, lager gartnerne for variasjonens skyld områder bare med små naturstein, som her.

Arbeidet med steinene er hardt og tidkrevende, men tar man seg tid til å plassere hver enkelt stein, er resultatet til syvende og sist verdt alle anstrengelsene.Når alle steinene er på plass, klipper anleggsgartnerne av en del av den overskytende folien og duken hele veien rundt dammen, for å få et bedre overblikk.

Nå er det tid for å lage sumpbedene rundt dammens kant. For å holde jorda i bedet fuktig, men samtidig unngå at det kommer jord ut i vannet, klipper anleggsgartneren først av et stykke fiberduk og plasserer det i sumpbedet.

Han sørger for at fiberduken skyves godt inn mellom steinene, og om ikke lenge er det tydelig at vannet kan trenge gjennom. Nå skal den spesielle damjorda bare fylles i bedet og presses lett inn i de forskjellige kroker og hjørner. Jorda består primært av torv, sand og ishavsleire.

Vanlig hagejord vil gjøre vannet svart og grumsete. Og hagejord inneholder dessuten mye gjødsel, som vil få alger til å vokse veldig raskt.Anleggsgartnerne fyller på samme måte opp bedene hele veien rundt dammen. Deretter er tiden inne til å avslutte den kanten av bedet som vender mot hagen.

Anleggsgartneren folder først duken ned i bedet, så den ikke ligger inn over kanten. Hvis den gjør det, kan duken lede vann ut av dammen.Når duken er foldet ned, legger han stein oppå langs bedets kant.

Da jorda er veldig bløt, er anleggsgartneren forsiktig med ikke å presse for hardt på steinene når han legger dem på plass. Folien og duken fra dammen skal nå foldes ned på samme måte. Det kan være nødvendig å fjerne litt jord for å få plass til begge deler.

Senere legger anleggsgartneren enda et lag stein for å skjule folden.Mindre steiner dekker de stedene hvor folien fortsatt er synlig ovenfra.Anleggsgartnerne fortsetter på samme måte hele veien rundt dammen. Duken og folien foldes ned og dekkes til med stein.

Enkelte steder ville en ekstra stein gjort kanten litt for bred, så her fyller gartneren i stedet på med pukkstein. Det samme gjør han på de stedene hvor folien fortsatt er synlig mellom steinene.

Til slutt dekkes pukksteinen til med et lag jord, og nå er dammens kanter ferdige. Dermed gjenstår det bare å vente på at jorda rundt bedet blir dekket av gress, så dammen vil falle mer i ett med omgivelsene og bli en naturlig del av hagen.