Det er en god ide å fjerne bladene, da de med tiden synker til bunns og råtner. I den prosessen frigir de en masse næring, som plantene i dammen kan ha vanskelig for å bryte ned. Det kan resultere i en skjev biologisk balanse, og du risikerer å få problemer med alger. Derfor bør du fjerne bladene fortløpende når de havner i dammen.

Det betyr at du i løvfallsperioden må ut daglig for å fiske opp bladene. Men det finnes en løsning som gjør at du slipper den daglige reingjøringen i denne perioden. Hvis du setter et løvnett over dammen, kan det fange opp bladene, så du unngår at de lander i vannet.

For å ha noe å feste løvnettet på, slår Dan ned noen påler rundt dammen. Deretter skrur han i en krok i toppen av hver påle, og sørger for at den peker vekk fra vannet.

Nå skal løvnettet bare spennes ut over vannet. Dan setter først nettet fast på krokene hele veien langs dammens ene side. Deretter er det bare å trekke nettet ut over vannet og feste det til krokene, til nettet dekker hele vannspeilet.

Nettet må gjerne henge ned over pålene. Da unngår du at blader blåser inn under nettet og ned i vannet. Men nettet må helst ikke ligge i altfor store bunker, for da kan pinnsvin og andre mindre dyr bli fanget i nettet.

Derfor klipper Dan et stykke av nettet på dammens ene side.Takket være krokene er det lett å stramme litt opp, hvis nettet blir for slapt. Når bladene lander på nettet, er det bare å løsne det litt, helle det litt mot den andre siden og riste det et par ganger.

Da lander bladene raskt på motsatt side, og du kan lett samle dem og kaste dem på komposten.