Vannet som fiskene leveres i kan ha andre pH- og nitritt-verdier, og ikke minst en annen temperatur enn vannet i dammen din. Derfor må fisken vennes til ditt vann før de settes ut. Derfor må du først helle vannet og fisken ned i en balje.

Når de alle er vel på plass der, fyller du et spann med vann fra dammen og heller i baljen sammen med fiskene.Fisken må nå få lov til å svømme litt rundt og tilpasse seg det nye vannet. Etter cirka 5 minutter heller du enda et spann med vann fra dammen opp i baljen, og dette fortsetter du med i om lag 30 minutter.

Når halvtimen har gått, kan du stille og rolig sette ut fisken i dammen. Bruk helst et finmasket nett til jobben. Da er det mindre risiko for at fiskens finner sitter fast i maskene og dermed kommer til skade.

Når all fisken er satt ut, er det viktig at du ikke heller vannet fra baljen ut i dammen. Selv om det er blitt fortynnet, kan vannet fra forhandleren fremdeles ha vesentlig andre verdier enn det vannet du har i dammen din. Og det inneholder bl.a. den ammonium som fiskene har skilt ut under transporten hjem.

Så for ikke å forstyrre biobalansen i dammen din, må du altså bare helle ut vannet, eller bruk det eventuelt til å vanne noen andre planter i hagen din.