Det dreier seg om å måle henholdsvis pH- og nitrit-verdien. Til det formålet har Dan kjøpt disse to test-kits med oppløselige tabletter, foruten to reagensrør og en steril beholder.Fyll først opp beholderen med vann fra dammen din.Hell deretter 10 ml av vannet i reagensrøret, og ta en av test-pillene ut av innpakningen.

Pillen skal nå løses opp i vannet. Denne prosessen hjelpes best i gang ved å riste reagensrøret i et par minutter.I takt med at pillen oppløses, vil vannet bli farget. Denne fargen kan du nå sammenligne med fargene på det medfølgende diagrammet.

Da kan du se hvilken pH-verdi vannet ditt har. PH-skalaen går fra 0 til 14. Den ideelle pH-verdien er rundt 7 til 8. Altså omtrent midt på skalaen. Vannet må gjerne være litt under eller, som her, litt over midten.

Det er fortsatt innenfor de akseptable verdier. Hvis verdien derimot er for lav eller for høy, er vannet henholdsvis for surt eller for basisk, og derfor uegnet til fisk og planter. Små svingninger i pH-verdien kan du behandle enten med kalk, som er basisk, eller syre, som er sur.

Men blir vannet orange eller mørkeblått, som på de to ytterste prøvene her, bør du vurdere å skifte ut alt vannet i dammen. Framgangsmåten for nitrit-testen er den samme. Men her tar det litt lengre tid før vannet tar farge. I dette tilfellet er det imidlertid best hvis vannet slett ingen farge får.

Da er nitritverdien nemlig under 0,10, og det skal den helst være hvis du har fisk i dammen.itrit er nemlig dødelig for fisk, og skal helst holdes på så lav verdi som mulig.Du kan holde en lav nitritverdi ved hjelp av et filter i dammen. Filteret omdanner nemlig nitriten til nitrat.

Det er mindre skadelig for fisk, og samtidig er det nærende for dammens planter. Er nitrit-verdien i dammen for høy, bør du skifte ut en del av vannet, sørge for god tilførsel av oksygen og dessuten tilføre noen såkalte mikroorganismer.

De kan skaffes hos hagesentere som beskjeftiger seg med vann i hagen. Ved hjelp av disse test-kits kan du altså raskt og enkelt se om plantene og fisken i dammen har gode leveforhold.