Det er derfor opplagt å etablere et springvann eller et vannløp i forbindelse med hagedammen din.Her ved Dans dam skal det følgelig anlegges et vannløp i den ene enden med utspring litt lengre oppe i hagen, hvor terrenget er litt hevet.

Anleggsgartneren er i gang med å grave en renne hvor vannløpet skal gå. Rennen kan kanskje synes litt bred, men ettersom det skal legges stein i vannløpet, er den passelig til den bredden Dan ønsker at det ferdige vannløpet skal ha.

På samme måte som med selve dammen må det deretter legges ut fiberduk for å beskytte folien som skal legges på senere. Den nye fiberduken overlappes lett med dammens duk.Men det er en litt annen sak med folien.

Den må nemlig festes tett med dammens folie. Det er veldig viktig at overgangen blir 100 % tett. Derfor starter Dan og anleggsgartnerne med å legge noen skinner under de to foliestykkene der hvor de skal møtes.

De to stykkene skal så limes sammen. Til det formålet bruker Dan en såkalt ”quickprimer”, som han smører på de to flatene som skal festes. Primeren renser folien, og den vil samtidig bidra til å klebe de to stykkene sammen.

Når den har tørket så mye at man ikke kan trekke tråder av den med fingeren, setter Dan på en spesiell dobbeltsidig tape. Den består av uherdet gummifolie, og vil med tiden nærmest ”smelte” de to foliestykkene sammen til ett.

Når du klipper over tapen, er det smart å sette på et ekstra lite stykke beskyttelsesmembran der hvor du klipper. På den måten berører saksen så lite av limet som mulig. Tapen får en rask omgang med silikonrullen for å sikre maksimal kontakt mellom tape og folie.Så vippes det andre stykket like forsiktig over, og klebes fast til tapens overside.

De lar med vilje et stykke av tapen stikke utenfor. Tapens beskyttelsesmembran skal nemlig fjernes, så den dobbeltsidige tapen klistrer på begge sider.Dan vipper litt av folien opp, og får tak i membranens innerste hjørne. Det trekker han litt ut. Så legges folien på plass igjen, og membranen kan brettes ut hele veien ned.

De to stykkene er nå limt sammen, og folien til vannløpet kan legges ut. Akkurat som med dammens bunn er det viktig at det ikke blir for store folder. Oppå folien legger anleggsgartnerne nå en såkalt kantmatte av nylon.

Senere skal det nemlig fylles pukkstein i vannløpet, og takket være denne mattens ru overflate, vil ikke pukksteinen bli skyllet med ned i dammen når pumpen settes på og vannet kommer brusende.Vannløpet fylles deretter opp med stein, og selve vannets løp skapes.

Da det ennå ikke har rent vann gjennom, har anleggsgartnerne bare forsøkt å forutse hvordan vannet vil bevege seg ned mellom steinene.Men før de kan teste vannløpet, klipper Dan et hull i folien ved begynnelsen av det, og lager en gjennomføring av slangen som skal forsyne vannløpet med vann.

Denne gjennomføringen skjules senere med stein.Så starter han pumpen, og vannet begynner å risle ned gjennom vannløpet. Det er nå du kan vurdere om vannet renner som det skal, og om noen steiner kanskje må plasseres annerledes.

Både Dan og gartnerne er godt fornøyd med vannløpets form, og fyller nå de små pukksteinene i vannløpet hele veien ned til dammen. Så starter de pumpen enda en gang, og vannet får lov å renne bortover pukksteinen.

Det er dessverre ikke til å unngå at vannet blir litt grumsete på veien, da mange av småsteinene kan være litt skitne.Men om ikke lenge er vannet blitt klart, og du kan nå gjøre de siste små rettelsene. Her renner vannet for eksempel ikke ut over steinen ved enden av vannløpet.

Anleggsgartneren flytter litt rundt på noe av pukksteinen, og om ikke lenge skyller vannet flott ut over steinen, og vannløpet er i prinsippet ferdig. Nå gjenstår det bare å klippe av overskytende folie, folde det ned og dekke det med pukkstein og jord på samme måte som gartnerne gjorde med dammens kanter.

Når det er gjort, er det bare å starte pumpen og nyte synet og lyden av det rislende vannet i det nye vannløpet.