Gravearbeidet er som regel en ganske omfattende jobb. Og det er vanskelig å endre på hullet når det først er gravd ut. Derfor er det en god ide å merke opp den kommende hagedammen, f.eks. med en slange, som her.

Den innerste slangen markerer hvor dypt dammen skal graves, og dermed også hvor bred kanten til denne dammen skal være.Hvis du er i tvil om hvor stor dammen din skal være, eller bare gjerne vil vurdere forskjellige muligheter, så er det nå du bør ta deg tid til å forme dammen og prøve deg fram.

Anleggsgartnerne markerer også hvor det planlagte vannløpet skal være.Øvrige elementer, som bunndren og pumpebrønn, plasseres også, og nå er dammens størrelse på plass.

Anleggsgartnerne slår påler i jorda rundt den ytterste slangen. Så fjerner de slangene igjen. Nå har de en klar markering, og kan gå i gang med gravearbeidet.

LES OGSÅ: Støp et flott speilbasseng på en helg!