Mange av symptomene kan være vanskelige å få øye på, med mindre man er ekspert. De fleste oppdager da også at det feiler fisken noe først når den ligger død i vannflaten.

De fleste har fisk i dammen for hyggens skyld, og skulle fisken bukke under på grunn av sykdom, kvitter man seg bare med den uten å tenke særlig mer over det. Det er imidlertid et par sykdommer som er lette å spore selv for et utrent øye. Her er en fisk med bukvannsott.

Denne sykdommen kan smitte de andre fiskene i dammen.Symptomene på bukvannsott er en oppblåst buk og utstående skjell. Symptomene oppstår fordi fisken har en opphopning av vann i kroppen. Fiskens nyrer klarer ikke å følge med, og vannet utskilles ikke i samme hastighet som det kommer inn i fisken.

Hvis du oppdager bukvannsott blant fisken din, må du fjerne de syke fiskene med det samme, så resten av bestanden ikke smittes. Andre tydelige sykdomstegn er sår på fisken.

Sårene er et tegn på at fisken er blitt angrepet av en parasitt. Den har boret seg vei gjennom fiskens slimhinner, og har dermed også gitt grobunn for fiendtlige bakterier. I slike tilfeller kan det være nødvendig å benytte et antibakterielt middel.

Dette helles enten i vannet eller påføres såret direkte.På denne fisken er såret leget bra. Såret har tidligere vært på størrelse med en femkroning, men nå er det klart på tilbaketog, og fisken vil nok klare seg.Parasittangrep kan også sette seg på f.eks. gjellene eller finnene, som her.

Denne fisken har et tydelig sår foran på ryggfinnen. Det kan være en parasitt, men det kan også være en skade som har oppstått mens fisken er blitt flyttet i et nett.I noen nett kan fiskens finner sitte fast og bli skadet. Og da damvann ofte har en rik bakterieflora, er det derfor uunngåelig at en slik skade vil utvikle seg til et sår.

Her kan det også hjelpe å ta fisken opp av vannet og smøre såret med et antibakterielt middel. Ellers handler det bare om å holde et våkent øye med fisken og dens oppførsel. Hvis en fisk plutselig slutter å spise, eller holder seg på avstand fra de andre fiskene, er det som regel et tegn på at noe er galt.