Mange av de billigere typene fôr inneholder som oftest mye fyllstoff, som fisken ikke kan nyttiggjøre seg.Det vil derfor bare ende på dammens bunn, og kan bidra til å gi grobunn for algevekst.Det kan derfor lønne seg å investere i et litt dyrere fôr, som fisken så til gjengjeld utnytter mer av.

Disse tre typene fôr er de som Dan selv bruker til fisken sin. De to lyse til høyre er fôr til karpe og gullfisk. Det mørke til venstre er stør-fôr.Til karpene bruker han to forskjellige fôrtyper. Her et sommerfôr, som er rikt på protein og fattig på karbohydrater, og et høstfôr, som inneholder mye karbohydrater, men ikke så mye protein.

Selv om størrelsen på disse to typene fôr er forskjellig, anbefaler Dan at man bruker så små fôr-piller som mulig. Jo mindre pillene er, desto lettere blir de opptatt av fiskene, og desto mindre blir det som går til spille. I tillegg er karpe-fôret lett, og vil legge seg på overflaten.

Det gjør det lett for deg å se hvor mye fisken har spist, og om det eventuelt ligger overskytende fôr tilbake, som må fjernes. Stør, derimot, holder som regel til på bunnen av dammen. Derfor er stør-fôret ofte tungt og faller til bunns. Ulempen ved det er naturligvis at det er vanskeligere å følge med på hvor mye fôr fisken får.

Fôret til stør inneholder vesentlig mer protein enn det typiske karpe-fôret. Har du begge fisketyper i dammen din, kan det derfor anbefales at du, hvis mulig, unngår at karpene spiser stør-fôret.Det er vanskelig å unngå helt. Men fôrer du karpene først, blir de mette og vil dermed være mindre interesseret i størens fôr etterpå.

Ellers kan det være en god ide å vente med å fôre støren til om kvelden. Stør er nemlig skumringsaktiv, og da karpene faller til ro om kvelden, vil støren kunne ha sitt fôr i fred.

Det gjelder altså å fôre fisken med litt omtanke, og sørge for at de får fullt utbytte av fôret, slik at du fortsatt kan nyte at det er liv og aktivitet i hagedammen din.