Når man etablerer en dam av denne størrelse, foretrekker Dan å bruke gummifolie som membran. Den er lettere å forme, slik at anlegget vil passe bedre inn i resten av hagen enn hvis man velger en ferdigstøpt dam. Men først må det graves ut til dammen. Formen på den er i mellomtiden markert med påler.

Dan har alliert seg med et lag anleggsgartnere med store gravemaskiner. Men før du selv – eller et lag gartnere – går i gang med å grave ut i din egen hage, bør du sjekke med relevante myndigheter og offentlige etater at det ikke er skjulte kabler eller rørføringer du kan risikere å treffe på.

LES OGSÅ: Støp et flott speilbasseng på en helg!

Med tiden vil Dan sette ut koi og stør i denne dammen. Derfor må dybden være minst 120 cm, bl.a. av hensyn til frostsikring. Anleggsgartnerne starter imidlertid med å grave cirka 20 centimeter ned over hele dammens areal. Grovarbeidet utføres med en gravemaskin, og kantene hakkes til med en spade.

Når arealet er noenlunde plant, finner anleggsgartnerne det laveste punktet ved damkanten. Ved hjelp av et vater markerer de på pålen hvor vannspeilet skal være.En snor bindes fast ved denne markeringen, og trekkes ned til pålen i motsatt ende av dammen. Ved hjelp av vateret rettes snoren litt opp, til den er i vater.

Nå kan denne snoren brukes som utgangspunkt når resten av snorene settes på hele veien rundt dammen. Når snorene er på plass, kan anleggsgartnerne fortsette gravearbeidet. De bruker snorene til å måle 25 cm ned og forsikrer seg dermed om at platået får samme dybde hele veien rundt.

Det øverste platået skal senere danne rammen rundt dammen med både en rekke større steiner og noen planter.Nå skal også selve dammens dybde graves ut.Jorda her er veldig sandet, så anleggsgartnerne er derfor svært forsiktige med ikke å bevege seg for mye rundt på platået.

Da kan det fort gli ut og ødelegge dammens utforming.Små røtter og lignende, som stikker ut av jorda, klipper de av. Og platået jevnes ut i riktig høyde ved hjelp av et lite vater, som trekkes bortover overflaten.

Det kan være nødvendig å kaste på litt ekstra jord hist og her. Når dette er gjort, er dammen gravd ferdig ut i riktig størrelse, og klar til å bli belagt med folie.