Alt presisjonsarbeid starter med en korrekt oppmåling - og det rette måleverktøyet.

Alt presisjonsarbeid starter med en korrekt oppmåling - og det rette måleverktøyet.

Presisjonen er ofte den avgjørende forskjellen på om vårt gjør det selv-prosjekt blir en suksess eller en fiasko. Hånden var stø som en klippe og øyet var skarpt som et huggjern, likevel endte våre anstrengelser med at lista ble trekvart millimeter for kort, hylla sprikte i hjørnet, og det ene skapet ble litt lavere enn de to andre.

Og så misunner vi erfarne håndverkere deres eminente håndlag, der vi kanskje skulle brukt noen helt enkle rutiner for å ta mål, merke opp og arbeide ut fra en oppmerking.

Presisjon handler om viten

For presisjon handler i stor grad om viten om hvordan du gjør ting lettere, slik at du unngår feil. Hvis ett ledd i presisjonskjeden er for svakt, blir resultatet feil.

Slik tar du et presist mål

Disse 34 tipsene gjør deg skjerpet i alle ledd. Skjerpet når du skal ta et mål, skjerpet når du skal merke av målet, og skjerpet når du skal jobbe ut fra målet ditt. Så skjerpet at tingene dine passer. Hver gang.

Last ned hele artikkelen og få 34 tips som gjør deg skarp i alle ledd. Skarp, når du skal ta et mål, skarp når du skal avsette et mål og skarp når du skal arbeide ut fra ditt mål. Så skarpt at tingene dine passer. Hver gang.