34 tips til helt presise mål - hver gang!

Først når tingene passer korrekt sammen, får du for alvor glede av all energi og erfaring du legger i ditt gjør det selv-arbeid.

Presisjonen er ofte den avgjørende forskjellen på om vårt gjør det selv-prosjekt blir en suksess eller en fiasko. Hånden var stø som en klippe og øyet var skarpt som et huggjern, likevel endte våre anstrengelser med at lista ble trekvart millimeter for kort, hylla sprikte i hjørnet, og det ene skapet ble litt lavere enn de to andre.

Og så misunner vi erfarne håndverkere deres eminente håndlag, der vi kanskje skulle brukt noen helt enkle rutiner for å ta mål, merke opp og arbeide ut fra en oppmerking.

Presisjon handler om viten

For presisjon handler i stor grad om viten om hvordan du gjør ting lettere, slik at du unngår feil. Hvis ett ledd i presisjonskjeden er for svakt, blir resultatet feil.

Slik tar du et presist mål

Disse 34 tipsene gjør deg skjerpet i alle ledd. Skjerpet når du skal ta et mål, skjerpet når du skal merke av målet, og skjerpet når du skal jobbe ut fra målet ditt. Så skjerpet at tingene dine passer. Hver gang.

1. Den tilnærmede, den smarte, og den presise målingen

Hvis du skal ta et innvendig mål i bunnen av et skap med en tommestokk, merker du først av for eksempel 30 cm fra én side. Så måler du til merket fra den andre siden, og legger til de første 30 cm. Et mye mer presist mål får du med et målebånd, med markert bakkant på kassetten, da legger du sammen kassetten og målebandets lengde. To biter av ei list hjelper også. Legg dem sammen, skyv dem ut til siden, teip dem sammen - så har du målet.

3. Ta mål i en skjev vinkel

Ofte arbeider du i en skjev verden. For eksempel er hullet i veggen til vinduet som regel smalere ytterst enn innerst, og de to sidene er ikke like skjeve. For å måle ut presis til utforingen, måler du ut fra karmen og finner skjevheten på begge sider.

Med en vinkel måler du enkelt skjevhetene i hullet til vinduet, og overfører dem til utforingen.

4. Korrekt mål mellom hullene

Korrekt mål mellom hullene Det er vanskelig å måle den korrekte avstanden mellom senteret i to hull, så ikke gjør det heller. Mål i stedet avstanden mellom kantene på hullene. De to avstandene er like, og det er mye lettere å måle på de skarpe kantene, enn å justere seg fram og måle avstanden mellom sentrum av de to hullene

Det er enklere å måle fra kant til kant, og avstanden er den samme.

7. Arbeid ut fra et målepunkt

Målepunktet er som hjelpestreken et fast utgangspunkt for andre målinger. Når du legger fliser, støper gulv eller bygger et tak, får du stor nytte av en snor spent vannrett opp som målepunkt, som alle høyder måles og sjekkes ut fra.

Byggingen av terrassen styres ut fra en oppspent snor, med det ønskede fallet.

Presis skjøting av skjeve vinkler

Når to lister skal skjøtes i 90 graders vinkel, skjæres begge i en vinkel på 45 grader. Da blir de skrå sidene like lange og passer sammen. Litt vanskeligere er det når listene ikke møtes i rett vinkel, for eksempel på vindskiene i spissen på taket. Prinsippet er det samme; hver del skal skjæres i en vinkel som er halvparten så stor som vinkelen på monteringen. Nettopp på vindskiene kan du finne den halve vinkelen ved å bruke en gradvinkel i takspissen, og en loddesnor. Men du kan halvere vinkelen og lage presise skjøter på mange andre vis også. Her ser du fire gode muligheter

Du kan legge listene i den ønskede vinkel, og streke opp på alle fire sider.

Den elektroniske gradvinkelen viser vinkelens størrelse, deretter halveres den.

Gradvinkelen holder fast på en vinkel, som du kan avlese på vinkelmåleren.

Til kappsagen kan du få en gradvinkel som viser halve vinkelen med et lite “flagg”.

Slik overfører du målene

Presise målinger er gull verdt, men det hjelper ikke hvis presisjonen blir borte når du overfører målene til det stedet du skal skjære og bore. Heldigvis er det mange rutiner som vil lette oppmerkingen og sikre at oppmerkingen din tilsvarer både målinger og ønsker. Hver gang.

9. Strek opp

Når snekkeren skal streke opp langs en kant, holder han ofte blyanten i enden av tommestokken med den ene hånden, og lar en finger på den andre hånden følge kanten på det målet han ønsker. Det er en rask og ganske presis teknikk. Med en gang kan det se vanskelig ut, men med litt øvelse går du snart i snekkerens fotspor, og kan med god grunn imponere familie og naboer med ferdigheten.

Den raskt opptrukne streken er ofte like god å skjære etter som en mer klassisk strek.

11. Rette streker på runde emner

En ganske vanskelig oppgave møter du når du skal merke av en rett linje på langs av et rundt emne., for eksempel hvis du skal borre hull på linje på en rundstokk, eller male halvparten av et rør. Men løsningen er nær: Legg en vinkelprofil på avrundingen, og strek opp.

Med hjelp av en vinkelprofil i passe størrelse, er det enkelt å lage en korrekt strek på langs av rundstokken.

13. En opprissing er det mest presise

En opprissing er tynnere enn en blyantstrek, og gir den mest presise oppmerkingen. Noe av det fineste verktøyet til en snekker er en rissenål. Hvis du risser opp med en kniv eller hoggjern, kan risset være det første trinnet av utskjæringen. Men noen steder har du mer bruk for blyanten, for å se avmerkingen klart.

Målebåndets spesielle spiss, risser lett opp et presist merke, men noen steder kan du se en blyantstrek bedre.

15. Merk opp i enden av stokken

Du kan legge enden på tommestokken på kanten av emnet og streke opp riktig mål. Men har du plass, er det lettere og mer korrekt å legge stokken på riktig mål ved kanten, og deretter streke opp i enden av stokken.

Hold tommestokken på målet ved kanten, og sett en strek i enden.

16. Merk opp store sirkler med patentbånd

Små sirkler merkes lettest og best opp med en passer. Til de store sirklene kan du bruke en snor eller ei list. Men du lager en mer presis og justerbar passer til store sirkler med et patentbånd, og en skrue med mutter for justering.

En skrue med mutter, justerer enkelt og korrekt radiusen på din patentpasser.

18. Tyngdekraften er alltid til å stole på

Et av de eldste måleinstrumentene vi har er ei loddesnor. Verktøyet består av et spisst lodd i enden av ei snor. Tyngdekraften gjør at snora henger loddrett. Og et helt uautorisert lodd som en mutter i enden av snora kan ofte være det letteste og mest presise for å føre et punkt loddrett opp eller ned i fri luft.

Når midten på bordet er funnet, tar det bare et øyeblikk å merke opp hvor lampen skal henge.

19. Rett strek rundt et rør

Skal du skjære rett på et rør eller en rundstokk, må du ha en strek å følge hele veien rundt. Du finner den riktige veien rundt ved å rulle ett papirark stramt rundt røret eller stokken, slik at kantene ligger presist over hverandre.

Rull arket rundt røret, og lag en strek for å skjære etter.

Slik skjærer du så det passer

Når du har målt opp og satt merkene dine, skal du skjære eller bore. Den delen av arbeidet er selvfølgelig like viktig som målingen. Igjen får gode rutiner hullene og snittene dine til å være akkurat der hvor de skal. Hver gang.

21. Bytt ut sagen med en saks

Tynne og myke materialer som små lister i tre og tynne kabelkanaler, er vanskelig å skjære presist og pent med en sag. Materialet gir etter, og du kan lett få et upresist og frynsete resultat. I stedet kan du enkelt og presist klippe de spinkle sakene med en listsaks.

Anlegget på listsaksen støtter listen mens du klipper, og gradmarkeringer gjør det lett å klippe i riktig vinkel.

22. Riktig vinkel på gulvlistene

Snekkeren sager sjelden i vinkel når han setter sammen lister i innvendige hjørner. Det blir nemlig kun bra, hvis veggene er helt i lodd og vinkel. I stedet setter han den ene delen inn i hjørnet, og sager den andre så den passer til den første.

Både glatte og profilerte lister sages slik at den ene listen passer til den andre.

24. Skjær fra baksiden med stikksaga

Vanligvis merker du opp og sager fra oversiden, men bruker du en stikksag, kan det sikreste være å sage fra baksiden. Ved å holde stikksagen på undersiden av emnet, er det enklere å føre bladet presist langs streken, fordi sagflisen ikke dekker streken, og fordi du ser om bladet begynner å skjære skjevt. Samtidig blir det et renere snitt.

Streken er på oversiden, men sagen føres fra undersiden.

26. Skjær på riktig side av streken

Når du har merket riktig opp, er streken på den biten du skal skjære borte. Derfor skal du ikke skjære midt på streken. For hvis sagspo-ret er tykkere enn streken, skjærer du inn i emnet du nettopp har målt opp. Plasser i stedet sagbladet så det bare akkurat fjerner streken inn mot delen du skal bruke.

Både streken og sagsporet gjøres slik at de bare akkurat treffer den delen du skal bruke.

27. En stoppkloss sikrer emner i nøyaktig lik lengde

Når du skjærer flere emner i samme lengde på kappsagen, er det tid å spare ved å sette en stoppkloss i riktig avstand fra sagbladet. Og samtidig gjør det faste anlegget at presisjonen blir større enn hvis du skal sage etter et merke hver gang. Til korte emner festes klossen på sagens anlegg, men det kan også festes lenger ut på bordet.

Alle de avskårne delene blir like lange, når de legges mot samme klossen.

28. Før sagen etter et anlegg

Selv den mest stø hånden klarer ikke å skjære jevnt med en sirkelsag, ikke om det er en strek å skjære etter heller. For å få et perfekt snitt, må du ha noe å støtte deg til. Bruk en list eller en rettholt til å føre sagen langs. Anlegget gjør det enkelt å styre sirkelsagen, og for øvrig stikksagen og overfresen også. Og resultatet blir et perfekt rett snitt. Mange moderne verktøy kan føres i en styreskinne, som gjør snittet enda mer presist.

En fastspent list gir deg noe å føre sagen langs, og rettere linjer.

30. Skjær endene på stedet

Når du bygger terrasse, setter opp gjerde eller bekler gavlen, er det mest presise og letteste ofte å sette på plass plankene først, selv om de er litt for lange. Først når alle lengdene er satt opp, skjæres de med sirkelsagen langs et anlegg eller på en føringsskinne. Resultatet blir perfekt, og du sparer mye tid.

Slik retter du opp småfeilene

Det er ergerlig å ha skåret feil, men det er ikke alltid en katastrofe. Små feil kan ofte rettes opp, eller skjules elegant.

31. Kunstig tre på det umalte
Hakk, hull, og skadede hjørner på treverk som ikke skal males, kan du ofte skjule med plastisk eller kjemisk tre. Plastisk tre tørker sent, men fås i mange farger, så du finner som regel en som ligner ditt treverk. Kjemisk tre er tokomponent, herder raskt, og kan brukes til store reparasjoner.

32. Akryl dekker sprekkene
Helt tette sammenmonteringer gir et godt resultat. Hvis hyllen spriker litt eller listingen ikke tetter helt, kan du fylle dette med en stripe akryl før du maler, eller helst mellom grunning og toppmaling.

33. Bruk din egen tremasse
Hvis du har laget et lite hakk eller boret et feil hull, kan du lage en fyllmasse selv som passer til treverket. Gjem noe av sagflisen eller pussestøvet som har blitt under arbeidet, og bland det med litt PVAc trelim. Legg blandingen i hullet og la det tørke. Det kan være nødvendig å etterfylle. Når det er fylt opp, pusser du, og hullet blir nesten usynlig.

34. Dekk overgangen med ei list
Lister er glimrende å bruke for å dekke skjøter som er vanskelige å tette, for eksempel mellom benkeplaten og veggen på kjøkkenet, eller mellom et nytt og et gammelt tregulv. Det er ofte en god idé å dekke til overganger av forskjellig materiale, eller i veggdeler, blant annet. Selv om du har gjort en perfekt jobb, vil delene bevege seg forskjellig, og skape sprekker. Lista festes kun i én av delene.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Håndverker-teknikker