Listen kommer til å utgjøre sirkelbuens radius.

PROBLEM:

Jeg har behov for å tegne en bue, som er mye større enn det en skolepasser kan klare. Hvordan gjør jeg det?

LØSNING

Hvis du skal tegne en bue som er større enn det en skolepasser kan klare, må du lage en passer selv. Skal du for eksempel lage en bue på en plate, så bruk en list med et hull i den ene enden.

Finn ut hvor bred og hvor høy buen skal være, og sett fast listen gjennom hullet A. Hold en blyant inn mot listen (evt. i et hakk i listen), og lag en bue mellom ytterpunktene i sidene B. Du kan endre høyden på buen C ved å flytte listen opp eller ned, og dermed endre radius.