Først skal veggen rulles over med vevlim. Her bruker maleren en rull, så limet blir jevnt fordelt på hele veggen. Den første lengden armeringsduk legges opp til veggen, så duken stikker ut i både toppen og i siden.

Når man er sikker på at lengden sitter loddrett, kjøres den over med en tapetbørste eller en gummisparkel, så duken presses inn i limet og eventuelle luftlommer fjernes.

Ved å holde en bred sparkel opp til panelen er det en rett kant til å skjære av den overskytende filten. Er det, som her, ikke plass til en hel lengde, måles det ut hvor den skal deles. Når den neste lengden med duk settes opp, skal den overlappe den første med ca. 2 cm. Lengden glattes ut med tapetbørsten.

For å få de to lengdene til å støte nøyaktig sammen, skjæres det i midten med en hobbykniv der hvor de overlapper hverandre. Her er det viktig å ha et skarpt knivblad, så snittet blir helt rent.

Strimmelen som sitter på den ytterste lengden faller selv av, mens man er nødt til å lirke fram den innerste strimmelen med spissen av hobbykniven og så trekke strimmelen ut. Til slutt børstes skjøten over med tapetkosten. Resultatet er en så godt som usynlig skjøt.