Skift fugene på badet ditt

Fugene på badet ditt holder dessverre ikke for alltid. De kan bli flekkete og stygge, og ofte er det bare en radikal løsning som virker: nemlig å fjerne fugen og fuge om.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 timer
Pris
500 kroner

Intro

Selv om du bruker en skikkelig våtroms-silikon, holder ikke fugemassen på badet evig. I verste fall kan den bli angrepet av muggsopp og bli svart allerede etter 2-3 år. Du kan prøve å fjerne de svarte muggsoppangrepene med soppfjerner, men ofte er det bare én måte å gjøre dette på. Det er å fjerne den gamle fugen helt, og deretter legge en ny fuge av våtromssilikon i stedet.

Å fjerne den gamle fugen kan gjøres med en enkel hobbykniv. Alternativt kan du også bruke en fugefjerner. Den både skjærer og “renser opp” i én og samme prosess. Den gjør også at du ikke skjærer for dypt ned i fugen.

Tidsforbruk

Et par timer + tørketid

Pris

Vi har brukt materialer for omkring 500 kroner.

Vanskelighetsgrad

Det kan være en tidkrevende prosess, men væpnet med tålmodighet er det ikke vanskelig, og resultatet blir flott å se på.

Veiledning

1

Skjær fugen løs med hobbykniven. Du skal skjære gjennom fugen på begge flater, og deretter “trekke den av”. VIKTIG! Pass på at du ikke fører bladet for dypt, og dermed skjærer gjennom våtromsmembranen som ligger bak.

2

Fjern restene av fugemassen. Du kan med fordel bruke silikon-f erner til å løse opp resten av den gamle fugemassen. Silikonf erneren sikrer samtidig at den nye fugemassen hefter bedre.

3

Masker flisene, og legg på den nye fugemassen. Sørg for at fugemassen kommer i bunn, slik at fugen fylles helt. Pass også på at fugemassen ikke kommer i berøring med flisene.

4

Glatt ut fugene. Her kan du med fordel bruke en fugesparkel, som er spesielt beregnet til å glatte fuger. Den fås i sett med tre eller fire sparkler med forskjellige profiler i hvert hjørne, slik at du alltid har en profil som passer.

5

La fugemassen sitte 5-10 minutter før du trekker av maskeringsteiepen. Følg anvisningene for herdetid før du utsetter fugene for vannsprut.

    Akkurat nå leser andre ...