God planlegging og nøye oppmåling er avgjørende for at et prosjekt blir en suksess. Både i den innledende fasen, og når du setter i gang med selve jobben, er det små knep som gjør at du kan oppnå et resulat som er helt presist.

Noen ganger er det et verktøy som kan gjøre forskjellen. Overfresen kan for eksempel justeres i brøkdelen av en millimeter når du skal undersenke rennekroker på et tak. Og kapp-/ gjærsagen er uovertruffen når du skal kappe treverk i vinkel. Andre ganger er det metoden som er avgjørende. Det beste eksempelet er nok læresetningen fra den gamle grekeren Pytagoras. Hans oppskrift på hvordan du lager en vinkel på 90 grader, er fortsatt den beste metoden når du skal lage et skur i hagen eller en delevegg innendørs.

LES OGSÅ: Test av avstandsmålere

Mange av triksene vi viser her, brukes nesten daglig av profesjonelle håndverkere. Maleren bruker for eksempel alltid maskeringsteip når det skal males et felt på en vegg. Og steinleggeren trekker alltid av settegrusen langs to lange rør. Fordi det er de beste metodene når jobben skal gjøres nøyaktig.

1. Når du setter opp takrenner

Takrenner skal ha et fall på minst en centimeter per meter mot nedløpet. At fallet er riktig, kan du måle ved å bruke vater og tommestokk, og du kan trekke en snor som du kan rette deg inn etter. I denne delen av jobben er det enkelt å oppnå den presisjonen du trenger.

Men hvis du skal bøye nye rennejern, som skal monteres på takflaten og ikke på et forkantbord, kreves det litt mer. Nøye oppmåling og godt verktøy er nødvendig. Det er vanskelig å bøye rennejernene nøyaktig uten en rennejernsbøyer, og når rennejernene skal settes fast på det nye taket, kan det være nødvendig å undersenke dem. Det gjør du best med en overfres.

2. Når du maler kanter

Når du skal male en kant, for eksempel langs tak, lister og stikkontakter, kan det la seg gjøre å klare oppgaven på frihånd, hvis du er veldig nøyaktig. Men hvis du skal male et felt på en vegg, og overgangen mellom to farger skal fremstå knivskarp, krever det maskeringsteip.

Først måler du opp og markerer feltet. Så setter du på maskeringsteip, og her kommer trikset: Du forsegler først kanten på teipen med den malingen du vil bruke på den andre siden av teipen. Når malingen er tørr, kan du male feltet.

Last ned hele artikkelen og få alle 10 triksene til et HELT nøyaktig resultat ...

  1. Når du legger fliser og klikkgulv
  2. Når du fuger
  3. Når du bygger i vinkel
  4. Når du bygger sokkel
  5. Når du monterer grep
  6. Når du skjærer tre i vinkel
  7. Når du setter fliser på veggen
  8. Når du retter opp grus