Renner vannet i mer enn 30 minutter, vil anlegget automatisk stenge vannet – også når du ikke er hjemme. Det gjør den spesielt velegnet til f.eks. hytta. Anlegget består av en betjeningsenhet, hvor man tenner og slukker, innstiller lyd og timer.

Det er dessuten et laserøye, som registrerer om vannmåleren går. Kuleventilen, som normalt står åpen som her, aktiveres og stenges hvis vannet renner ut et eller annet sted i huset.

Når man forlater huset, aktiverer man anlegget på den røde knappen. Skulle det oppstå en rørskade, eller hvis man ikke har skrudd igjen vannkranen ordentlig, vil vannstopperen automatisk stenge for all inngang av vann etter 30 minutter. Alarmen går, og kuleventilen påvirkes til å stenge.

Når man så kommer hjem, trykker man bare på den samme røde knappen, og kuleventilen åpner igjen. På knappen til venstre kan du innstille alarmens lydstyrke, og på knappen til høyre når du vil ha anlegget til å stenge for vannet.

Kuleventilen må monteres av en autorisert rørlegger. Resten kan du gjøre selv, og dermed sikre deg mot store vannregninger og ødeleggelser. Flere forsikringsselskaper gir da også rabatt hvis man installerer en automatisk vannstopp.