Derfor velger fagmannen å installere en termostat med ekstern føler, som kan måle temperaturen et annet sted i rommet. Inne i føleren er det en væskebeholder, som fungerer som et normalt termometer.

Termostaten klikkes fast og strammes på normal måte. Deretter kan føleren trekkes ut til den ønskede avstand. Metallsnoren er faktisk et meget tynt rør, hvor væske flyter fra føleren opp til termostaten og på den måten åpner og lukker for varmen.

Her velger fagmannen å montere føleren på veggen under radiatoren. På den måten er den skjult og påvirkes ikke av varmen fra radiatoren.

Det følger med en holder, som settes fast på veggen med dobbeltsidig tape. Når holderen er montert, klikkes føleren fast. Nå reguleres radiatoren mer nøyaktig i forhold til rommets temperatur.

LES OGSÅ: Termostat - slik virker en radiatortermostat