Det forbores med et 6 mm bor. Her streker fagmannen opp skruens lengde på boret. Da vet han hvor langt det skal bores. Man borer med vanlig borefunksjon til man er forbi flisen. Deretter kan slagboret slås til, hvis veggen er av mur eller betong.

På den måten unngår man at flisen løsner. Plastpluggen slås forsiktig i med en hammer, og til det siste stykket brukes en skrue så den sitter bak flisen. Hullet forsegles med sanitærsilikon.

Deretter skrus rørklammen i, og silikonen sørger for at det ikke kan trenge vann inn gjennom borehullet og på den måten bryte ned veggen med fukt. Skal hullet lages midt i en flis, har fagmannen et lite ekstra tips. Med et lite vater streker han opp boresentrum.

Der hvor de to strekene krysser hverandre, slår han med en syl, som etterlater seg et lite hull i flisens overflate. Ved å bore i det lille hullet er man sikker på at boret ikke sklir på den glatte flisen. Når boret er gjennom flisen, settes det igjen på slagbor til resten av veggen.

Plastpluggen settes inn i hullet. Pluggen skal alltid inn bak flisen, så den ikke presser flisen i stykker når det først kommer en skrue i pluggen. Så fylles hullet igjen med silikon, før rørklammen skrus i. Forsegling av borehull i våtrom er alltid en god idé, hvis man vil minimalisere risikoen for råte og sopp.