For at du skal kunne røre ved røropplegget, må både varmt- og kaldtvannet kunne stenges med ei kulekran eller en ballofix. Ofte sitter det en slik på røret.

Vannarmaturen er som regel koblet til med muttere med pakninger, det er derfor ikke så vanskelig å få det tett. Selve armaturen leveres med tilkoblingsrør av myk kobber med kromoverflate.

Ofte vil det være nødvendig å kappe rørene med en liten rørskjærer eller ei baufil. Bruk ei fil til å fjerne grader dersom du har brukt baufil til å kutte med. Noen produsenter bruker i stedet armerte fleksible slanger. De er ofte lettere å arbeide med.

SLIK GJØR DU:

1. Steng av for vannet med kulekrana

Åpne opp den gamle krana på vasken, og la overtrykket renne av. TIPS: Er avløpsrør og vannlåser i veien for arbeidet, så fjern dem midlertidig – om det er mulig

2. Skru løs mutrene på begge tilkoblingene

Hold om nødvendig mot på kulekranene med en annen nøkkel slik at ikke alt bare dreier rundt.

3. Frigjør armaturen fra vasken eller benken

Den kan være festet på ulike måter, men etter samme prinsipp. Trekk opp armaturen. Får du ikke av mutrene, kan det bli nødvendig å skjære dem av.

4. Sett det nye armaturen

slik at lengden på kobberrørene kan måles omtrentlig opp. Er de for lange, kan de få skarpe knekk. Merk opp slik at de vil ende med å stikke cirka 2 cm ned i kulekranene.

5. Kapp kobberrørene med en liten rørskjærer eller ei baufil

Rørskjæreren gjør pent arbeid uten grader. Bruker du baufil, må du file bort grader og skarpe kanter. De kan skade pakningen i mutteren.

6. Form rørene med hendene

– i myke kurver – til endene treffer tilkoblingen. Sett på mutter, skive, konus og pakning, og tving hvert rør på plass bare med hendene.

7. Prøv med fingrene

om mutrene griper riktig på gjengene før du drar dem til. Spenn fast, men uten rå makt. Viktig! Kobberrør må ikke bøyes mye mer enn vist her.