Sammenføyning med løs fjær

Selv om du limer godt, er ikke en sammenføyning kant mot kant særlig solid. Det må en forsterkning til. Dette kan være plugger, enten runde eller flate, men det krever enten tykke plater eller en lamellfres. Her viser vi hvordan oppgaven løses med med en overfres med et slissestål og en tynn kryssfinérstrimmel.

Hvis du har en overfres, kan du både enkelt og solid sammenføye to plater, med et nesten usynlig resultat.

Hvis du har en overfres, kan du både enkelt og solid sammenføye to plater, med et nesten usynlig resultat.

MÅL OPP, OG FRES EN NOT

1. Sett et kryss på oversiden av begge platene som skal limes sammen. Da forsikrer du deg om at noten freses fra samme side. Det er ikke viktig at noten sitter akkurat midt i platekanten.

2. Sett fresesålen i plan med den ene platen, slik at fresestålet akkurat går klar av kanten på emnet. Press fresen ned til jernet er i ønsket dybde, og lås fresen i denne dybden på låsegrepet.

3. Med låsegrepet avlåst justeres dybdeanlegget, som også låses.

4. Når fresedybden er innstilt og låst, kan overfresen startes. Fresestålet føres langs platekanten – vekk fra deg.

5. La fresedybden forbli låst, slik at det kan freses i akkurat samme dybde på den andre platen.

6. Kontroller dybden på noten. Sammenføyningen skal være helt tett, kant mot kant. Fjæren skal derfor være litt smalere enn dybden på de to notene til sammen.

LIM FAST EN LØS FJÆR I NOTEN

1. Før fjæren limes på plass, lages det en prøvesammenføyning. Sjekk om kantene på de to platene kan presses helt tett sammen, og at de ligger i plan.

2. Det legges trelim i begge notene. Det gjelder å få limet godt ned, men det er samtidig viktig at det ikke legges i for mye. Det kan føre til at det er vanskelig å presse sammen kantene.

3. Fjæren presses ned i den ene noten, før det legges en stripe lim på platekanten på begge sider av fjæren.

4. Legg platene så de to notene ligger nøyaktig overfor hverandre. Nå er det akkurat plass til den løse fjæren når platene presses sammen.

5. Press platene sammen med tvinger, og fjern det overskytende limet. Når limet er tørt, slipes sammenføyningen lett.

TIPS: Usynlig skjøt

Hvis sammenføyningen skal være så usynlig som mulig, skal fjæren skjules. Det gjør du ved å stoppe fresingen like før stålet bryter gjennom endekantene på emnene.

Slissestål med kulelagerstyring

Jobben med å frese en not i kanten på et emne, kan klares med en overfres og et slissestål eller skivenotfresestål, som det også kalles. Denne typen fresestål er utelukkende laget til denne oppgaven, nemlig å frese tynne spor, typisk i kanten på et emne.

Slissestålet fås i flere størrelser, til noter fra 3 til 6 mm. Det stålet som brukes her, lager en 4 mm bred og 10 mm dyp not (slisse). Kulelagerstyringen sørger for å føre fresestålet langs kanten på emnet.

LES OGSÅ: Fresestål til overfres

    Akkurat nå leser andre ...