Lodding av takrenner er enkelt og smart

Om sinktakrennen er blitt utett, er det på tide å få den lappet. Tetting av sinktakrenner foregår ved at de loddes, og selv om det kanskje høres ut som en oppgave for en blikkenslager – kan du uten problemer stå for loddingen av takrennene selv.

Intro

Takrenner i sink holder lenge, men ikke evig. Med tiden kan de tæres ned, og da må de repareres. Lodding av takrenner er en relativt ukomplisert affære, men det krever en liten smule øvelse og det rette grepet.

Takrennene “limes”

Lodding er en teknikk hvor du faktisk limer to metalldeler sammen med et annet smeltet metall. Ved lodding av takrenner er det to stykker sink som kobles sammen med loddetinn, som er en legering av tinn, sølv og kobber.

Sink og loddetinn smelter ikke fullstendig sammen, fordi de har forskjellige smeltepunkt. Men når sinken varmes opp skikkelig, vil det smeltede loddetinnet trenge seg inn i sinkoverflaten og danne en sterk forbindelse som holder i mange år. På den måten oppnår du en perfekt tetting på sinktakrennene.

Spesialverktøy kreves

Ved lodding av takrenner må du bruke noe verktøy som du kanskje ikke har fra før. Du vil blant annet få bruk for en gassbrenner, en såkalt loddebolt, og selvfølgelig loddetinnet som tetter takrennene.

Det koster kanskje litt å investere i loddebolt og gassbrenner, men det er bare småtteri sammenlignet med prisen på nye takrenner. Du må også investere i loddevann og en salmiakkstein som skal rense loddebolten.

Øv deg litt først

Om dette er første gangen du skal lodde takrenner, er det en god ide å øve seg litt på et par biter med sink før du setter i gang med tettingsarbeidet.

Veiledning

01
Slik gjør du ... 6 Trinn

1

Begynn med å pensle loddevann på flatene som skal loddes. Loddevann er sinkstumper oppløst i saltsyre. Det renser sinkoverflatene, så de kan få forbindelse med det smeltede loddetinnet.

2

Kjør loddebolten på en salmiakk­ stein når du har varmet bolten i gassflammen noen minutter. Salmiakk-steinen renser kobberhodet før du setter det i kontakt med loddetinnet.

3

Hold loddebolten mot sinken, der du skal begynne loddingen. Dette gjør du for å varme opp sinken før du setter på loddetinnet. Klem deretter av en halv centimeter loddetinn med loddebolten.

4

Trekk ut loddetinnet med lodde­ bolten. Kolben skal ligge på begge emnene, og tinnet skal flyte inn mellom de to delene. Sjekk at det kommer ut litt tinn på baksiden, slik at du får en helt tett skjøt.

5

Fortsett loddingen langs hele skjøten, også fra motsatt side, og husk å overlappe et par centimeter der du akkurat har loddet, slik at du er helt sikker på at tinnet smelter sammen.

6

Vask loddevannet grundig av med vann. Ellers fortsetter det å etse sinken, slik at du risikerer å få en ny utetthet ved siden av den gamle.

Materialer

... litt spesialutustyr for å kunne lage en holdbar lodding. Bruk en loddebolt eller en elektrisk loddekolbe, men ikke en av de små til elektronikk. Den klarer ikke å gi varme nok til sinken, med en dårlig lodding som resultat.

    Akkurat nå leser andre ...