Det er ikke spesielt vanskelig å få en hellelagt terrasse til å ligge skikkelig. Selve hellene er raskt lagt. Men det krever at underlaget er riktig utført. Se leksjon 1. Fallet som skal føre regnvannet vekk fra huset når terrassen er lagt, skal du lage i bærelagspukken. En nøyaktig oppmåling med slangevater og avmerking på påler gjør arbeidet overkommelig. Når du har merket målepunktene på pålene dine en gang for alle – og alle disse målepunktene er i samme høyde – er resten hoderegning.