Granitt er spesielt velegnet til gårdsplasser, terrasser og innkjørsler. De tre forskjellige granittbeleggene vi omtaler her, er likevel ikke like brukbare alle steder. Gatestein kan du bruke overalt – også i innkjørselen hvis du bare sørger for at bærelaget er på 30 cm og blir omhyggelig vibrert for hver 10 cm grus du legger ut. Steinene settes i et avrettingslag på 3–5 cm avrettingssand (subus 0–8 mm), som ikke komprimeres fordi steinene skal kunne bankes ned i sanden. Når alle steinene er lagt, feier du fugesand ned i fugene og vibrerer belegningen som nå er klart til bruk. Skal steinene bare bære gående trafikk, kan du nøye deg med et 15 cm bærelag. Singel finnes i forskjellige størrelser, men 8– 12 og 11–16 mm er mye brukt i innkjørsler. 6,5–14 ligger roligst. Singel legges ut direkte på et komprimert bærelag i et lag på tre ganger steinenes diameter (dvs. cirka 5 cm). De kantede små steinene kiler seg nærmest fast sammen og gir ei svært sterk overflate. Subus (steinmel) er best til gangarealer da biler lett kan kjøre opp det tynne laget. Og det må su pleres med ny subus etter hvert som overflata synker.

LES OGSÅ: Slik lager du et bærelag