For det meste skaper ikke regnvann større problemer fordi det enten renner ned i et avløp eller rett og slett forsvinner ned i bakken. Men ei større steinflate som en terrasse eller en innkjørsel, opptar ikke vannet uten videre, og det er uheldig hvis det av en eller annen grunn ikke er laget et fall som fører vekk fra huset. Noen ganger kan ikke fallet rettes opp slik som ved innkjørselen vi viser her der vi har en garasje som ligger lavere enn veien. Løsningen er å legge ei dreneringsrenne ned i belegget og koble renna til et avløp slik at vannet ledes effektivt vekk. Før du legger ei dreneringsrenne, skal du vite hvor du vil ha vannet. En mulighet er å lede vannet ned i et avløp til ei takrenne som er koblet til et privat eller offentlig avløpsanlegg. En annen mulighet er å lage et infiltreringsanlegg slik at vannet kan ledes ut i bakken. Men bor du i tettbebygd strøk kan det være praktisk å ta en prat med kommunen slik at du ikke gjør noe ulovlig eller skaper problemer for andre. Skal du bygge nytt hus, er et avløpssystem for regnvann noe du skal ta hensyn til, og ikke bare regnvann fra takrennene, men også fra plasser med heller eller belegningsstein.