Fordypninger i belegget på terrassen eller i innkjørselen ser ikke pent ut. Og dessverre blir de ofte bare større med tiden fordi regnvannet legger seg i fordypningene som vannpytter. Og når vannet trenger ned gjennom fugene, svekker det ytterligere sandlagene som ligger under, og som skal sørge for å holde belegget stabilt. Til slutt ender steinene med å ligge nærmest tilfeldig eller blir rett og slett kjørt opp av bilene.

Fordypningene skyldes svært ofte at bærelaget ikke er godt nok utført. Andre årsaker til problemet kan være: For tung ferdsel: Krever en total omlegging av det trafikkerte området med et nytt og sterkere bærelag før avrettingslaget og belegget legges. Trerøtter løfter steinene: Krever at du fjerner de ødeleggende røttene samt reparerer bære- og vrettingslaget før belegget legges på igjen. Dårlig fylte fuger: Dette gjør at det siver ned vann som undergraver belegget. Dette krever at fugene fylles korrekt med fugesand, men først må belegget opp. Bærelag og avrettingslag repareres, og belegget legges på nytt.