4 skjulte sammenføyninger

Når du skal lage sterke sammenføyninger av to treemner, krever det normalt solide skruer. De blir enten meget synlige eller må dekkes av propper. Her viser vi i stedet fire usynlige sammenføyninger. Da kan du velge den som passer best til oppgaven.

Her bores skruene på skrå. Boret styres av boremalen, og det borer både hull i platen og forborer i motstående plate.

Her bores skruene på skrå. Boret styres av boremalen, og det borer både hull i platen og forborer i motstående plate.

Her gjennomgår vi fire forskjellige løsninger, der alle kan sammenføye to treemner. Du kan lese om hvordan du lager sammenføyninger med:

1. Flatplugger

Flatplugger, eller lamellplugger, er en meget solid måte å sammenføye to plater på. Vi viser deg hvordan det skal gjøres.

Flatplugger eller lameller gir en solid sammenføyning av to plater.

Pluggene freses inn i platene som skal settes sammen. Når de utstyres med lim og settes fast i platene, utvider de seg og danner en sterk og usynlig sammenføyning.

Du kan enten kjøpe en lamellfres eller en freseforsats til en vinkelsliper, som den avbildede fra Wolfcraft. Fresedybden skal justeres slik at den matcher de lamellene du vil frese inn.

1

Juster fresen slik at den treffer akkurat midt i endekanten på platen, og hold den inn mot platekanten.

2

Fres i den andre platen. Legg opp den freste platen, slik at du kan frese nøyaktig ut for fresesporene i den andre platen. Press fresen ned, slik at den freser spor.

3

Lim flatpluggene ned i fresesporene i den ene platen. De er frest halvveis ned. Den andre halvparten ender opp i den motstående platekanten. Press delene sammen, og la limet tørke.

2. Skruer på skrå

Med skruer skjult i skrå hull, eller "pocket holes" på engelsk, sikrer du deg skruenes store styrke, samtidig som skruene blir skjult. Se her hvordan du gjør det.

Med skruer skjult i skrå hull, eller ”pocket holes” på engelsk, sikrer du deg skruenes store styrke samtidig som skruene blir skjult.

Sammenføyningen er opplagt til for eksempel skuffer, der proppen som skal skjule hullet i tillegg skjules inne i skuffen.

Du skal bruke en boremal med tilhørende bor og -bits. Boret er tynnere i spissen, og kan bore hull både i siden av den ene platen og forbore til en skrue i den motsatte. Den ekstra lange bitsen sikrer at du kan skru inn skruen skrått. De skrå pluggene følger med settet “Wolfcraft Undercover Jig”, slik at du kan skjule hullet.

1

Juster platetykkelsen på bore­ malen. Boremalen er utstyrt med millimeterangivelser.

2

Juster boret Juster boret slik at det passer. En liten unbrakoskrue låser dybdestoppet.

3

Bor hull. Boremalen låses sikkert fast med en spenntvinge.

4

Skru inn skruen med spesialbitsen. Den ekstra lange bitsen gjør det mulig å spenne skruen helt til.

5

Lim en passende propp (følger med settet) i hullet. Slip den til.

3. Presise plugger

Treplugger er en kjent og solid måte å sammenføye treemner på. En mal sikrer presisjon. Se her hvordan.

Bruk av treplugger en tradisjonell og er en tradisjonell og solid måte å sammen­ sammen føye treemner på. En mal sikrer presisjon.

Små, runde plugger kjenner vi blant annet fra møbler som kjøpes flatpakket. Når du bygger noe og vil sette sammen emner med plugger, kan det være en utfordring å plassere hull og plugger presist. Denne malen fra Wolfcraft hjelper deg med dette problemet, slik at pluggene blir plassert helt nøyaktig.

1

Bor hull i platekanten. Malen sikrer at du treffer midt i platekanten. Bruk dybdestoppet, slik at du kun borer hullet i halvparten av pluggens lengde.

2

Legg trelim i hullene og stikk pluggene ned i dem.

3

Juster boredybden. Boremalen er 25 mm høy. Denne høyden skal legges til det stykket pluggene stikker ut av platekanten.

4

Legg platen på den motstående platen. Avstanden til kanten er markert med en strek på siden av boremalen. Bor hull gjennom malen med et dybde­ stopp montert på boret. Innstillingen av malen (trinn 3) sikrer at du får riktig dybde på hullene. Sett sammen platene uten lim. Sjekk at de går tett sammen, og smør deretter lim i hullene og på platekanten mellom hullene. Press platene sammen, og la limet tørke under press.

4. Magnetiske skruer

To skruer (bøssinger) skrus sammen mens begge er skjult inne i emnene. Det er denne typen ideer som er geniale hvis de virker. Og det gjør denne! Her gjennomgår vi trinn for trinn hvordan det skal gjøres.

To skruer (bøssinger) skrus sammen, mens begge er skjult inne i emnene. Det er denne typen ideer som er geniale hvis de virker. Og det gjør denne!

Når de to bøssingene er skrudd inn i hver sin plate, sikrer skrueforsatsen Lamello Invis Mx2 at muffene skrus sammen med magnetkraft. Du setter den på skrumaskinen og holder den inn mot treemnet. Sammenføyningen blir helt tett og kan tåle en belastning på opptil 250 kg. Den kan også tas fra hverandre igjen, hvis det blir nødvendig.

1

Bøssingene bores inn i de to platene med et 12 mm pluggbor. Oppmålingen til borehullene må være helt nøyaktig, for bøssingene må plasseres rett overfor hverandre. Det påspente dybdestoppet sikrer at du treffer den nøyaktige boredybden. Sjekk at du borer helt loddrett inn i begge platene.

2

Her vises prinsippet for plasseringen av de to bøssingene. Den korte (nederst) bores 15 mm inn i treet, mens den lange krever en hulldybde på 37 mm.

3

Begge bøssinger er utstyrt med utvendige gjenger, som skjærer seg ned i treet når du skruer dem inn.

4

Bøssingene er her plasseret riktig 4. Bøssingene er her plasseret riktig i begge sider. Det skal være 20 cm mellom hver, og avstanden fra yttersiden av emnet til senter av bøssingen skal maksimalt være 15 mm. Ellers rekker ikke magnetene frem.

5

Og så det magiske! Magneten monteres i en skrumaskin som skrur med 1200-1500 omdr./min. med skruretning i klokkeretningen. Når den roterende magneten holdes tett mot der bøssingen er, vil gjengene rotere og skru seg inn i gjengebøssingen. Hvis skru-retningen snus, skrus bøssingene fra hverandre.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Tømrer