Enkle snekkerskjøter med bordsirkelsagen

Bordsirkelsagen er det eneste du trenger for å kunne lage flotte fingerskjøter på rekordtid. Les med her, og se hvordan du enkelt kan lage en hel skuff.

Intro

Det krever vanligvis godt med tålmodighet å lage fingerskjøter, men det trenger slett ikke å være så vanskelig. Med en enkel skjæremal, som passer til anlegget på en helt vanlig bordsirkelsag, har det aldri vært lettere å lage flotte fingerskjøter.

De små tappene er ikke mer enn 3 mm tykke. Det er nemlig sagbladets tykkelse som bestemmer størrelsen på både tapper og tapphull.

Sammenføyningene blir både sterke og stabile, og er perfekte til skuffer. Derfor viser vi deg også hvordan du freser inn en bunnplate, slik at du kan komme deg helt i mål.

Tappens tykkelse

Fingerskjøtene kan lages i alle mulige størrelser. I dette tilfellet er både tappen og noten 3 mm, fordi sagbladet på sirkelsagen er 3 mm.

Hvis du gjerne vil ha større avstand mellom tapp og not, kan det gjøres manuelt med et stemjern. Du kan også lage deg en fresemal og klare det med overfresen.

Hvis du vil holde deg til bordsirkelsagen, kan det løses ved å montere et tykkere sagblad på sagen.

Du kan lage bredere tapper og tapphull ved å montere et notsagblad som er bredere enn standardbladene.

Fingerskjøtene kan også lages med en fintannet sag, et skarpt stemjern og mye tålmodighet.

En 16 mm notfres til overfresen klarer også oppgaven.

Veiledning

01
Lag en mal 4 Trinn

Det er malen som er hemmeligheten ved denne måten å lage fingerskjøter på. Selve oppbyggingen er ikke komplisert - den består bare av to bordbiter (A og B) og et stykke kryssfinér.

Det som er aller viktigst, er at malen skal være 100 % vinkelrett på sagbladet. Er den ikke det, blir samtlige tapper skjeve, og det samme blir selve skuffen.

Den lille styretappen er et stykke kryssfinér som er skåret ned til 3 mm. Alternativt kan du bruke en plastkloss i den riktige dimensjonen.

1

Malen består av to bordbiter (A og B) på 25 x 125 mm. Endene (A + B) skal kappes i 90 grader og skrus sammen. På den ene delen (B) av malen er det skrudd på et stykke kryssfinér for å gi et stabilt underlag når tappene skal sages ut. I tillegg er det limt fast en liten styretapp (på 3 x 10 mm) i bunnen av kryssfinérplaten.

2

Den lille tappen (C) er 3 mm bred - akkurat samme tykkelse som sagbladet på bordsirkelsagen. Den trenger ikke å være større enn 3 x 10 x 30 mm.

3

Legg først malen helt inn til anlegget til sagen. Deretter justeres avstanden mellom sagbladet og styretappen (C) ved å flytte på anlegget.

4

Avstanden mellom sagbladet og styretappen er nøyaktig en sagbladtykkelse, i dette tilfellet 3 mm. Mellomrommet bestemmer tappens tykkelse, som skal passe til sporet, som altså er 3 mm.

02
Sag ut tappene 6 Trinn

Når malen og sagen er stilt inn, er det ikke vanskelig å sage ut tappene. Du må dog sørge for å begynne riktig på de to forskjellige delene, slik at du er sikker på at tappene “overlapper” hverandre.

Det gjelder å starte med et tapphull i den ene delen og en tapp i den andre.

Skjæredybden avgjøres av tykkelsen på materialet som brukes til skuffens sider. Her heves sagbladet 20 mm, fordi skuffens sider er 20 mm.

1

Støt bordet (E) helt inn mot styretappen, og før hele malen mot sagbladet. Dermed dannes den første tappen og det første tapphullet. Malen skal holdes tett mot anlegget når det sages.

Sikkerhetsskjermen er demontert for å vise fremgangsmåten.

2

Skyv nå det første tapphullet over styretappen, og sag igjen.

3

Fremgangsmåten gjentas. Sørg for å holde skuffedelen helt rett når du sager. Selv den minste skjevhet blir synlig til slutt.

4

Når den andre delen (F) av skuffen skal sages ut, begynner vi annerledes. Her startes det med et tapphul i stedet for en tapp.

5

Press det første tapphullet helt inn mot styretappen, og sag igjen. Dermed dannes den første tappen.

6

Deretter er det bare å fortsette som før, og la tappen styre avstanden.

03
Monter skuffen 6 Trinn

Før skuffen kan settes sammen, skal det lages en utfresing til skuffens bunnplate. Utfresingen skal matche tykkelsen på bunnplaten - i dette tilfellet har vi valgt en plate på 8 mm.

Når sporet freses, er det viktig at det ikke freses ut i tappene, fordi bunnplaten da vil bli synlig etter at skuffen er satt sammen.

Begynn med å prøvemontere skuffen uten lim, slik at du er sikker på at alle deler passer. Til slutt limes ALLE flater som skal settes sammen, og skuffen settes under press ved hjelp av tvinger eller spenne stropper.

1

Når tappene i begge ender er skåret ut, freses det et spor til bunnplaten til skuffen. I dette tilfellet med et 8 mm notfresestål. Fres sporet i alle fire deler før skuffen settes sammen.

2

Hvis overkantene er litt forskjøvet, kan det utlignes på bordsirkelsagen eller med en høvel senere.

3

Når fresearbeidet er ferdig, kan skuffen settes sammen. Begynn med å prøvemontere alt uten lim. Påfør deretter et tynt lag lim i sammenføyningene med en pensel.

4

Kontroller at hjørnet er vinkelrett før bunnplaten (G) monteres.

5

Bunplaten (G) trykkes i etter at det første hjørnet er satt sammen. Husk at det også skal påføres et tynt lag lim i noten som er freset ut til bunnplaten.

6

Når hele skuffen er satt sammen, spennes den sammen med tvinger eller stropper. Når limet er tørt, kan den oljes.

Tidsforbruk

Cirka 2 timer.

Pris

Regn med cirka 200 kroner per skuff i furu. Andre materialer kan selvsagt også brukes.

Vanskelighetsgrad

Når styretappen først er på plass, er det ingen sak å lage disse fingerskjøtene.

Video

Slik bruker du bordsirkelsagen

I denne videoen lærer du hvordan du bruker bordsirkelsagen. Sagbordet og alle innstillingene gjør det mulig å sage lange, presise snitt – både rett, i vinkel og i forskjellige dybder og bredder. Du kan derfor splitte lister og bord på langs, lage spor i bord, skjære mindre plater nøyaktig til, og mye mer.

Slik bruker du overfresen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker overfresen til å lage perfekt finish når du jobber med tre. Det finnes utallige forskjellige fresestål, slik at du kan lage alt fra flotte profilerte forkanter, til noter til skjulte plateskjøter og utfresinger til hengsler. Vi gjennomgår de forskjellige typene fresestål og viser hvordan du bruker dem.

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Tømrer