Hold treet tørt - da holder det

Vil du gi treverket ditt et langt liv ute i den våte verdenen, krever det mer enn én enkelt strategi. Plan A er helt å unngå at treet blir vått, men du har også behov for en plan B og en plan C.

Kunne du bare forsikre deg om at treverket aldri fikk en dråpe regn eller litt fukt, så ville det holde evig. Vinduer, plankeverk, bordkledning, terrasser – den beste trebeskyttelsen er å holde dem helt tørre. Det er bare helt umulig, og heldigvis er det ikke nødvendig.

Treet må bare aldri være fuktig så lenge at sopp og råte kan gro på det. Derfor sikrer du treet et like langt liv ved å ha en plan B og en plan C: nemlig å sende det vannet som treffer treet raskt videre, og ved å la den fukten som rekker å trenge inn i treet fordampe enkelt og effektivt.

Dette kalles konstruktiv trebeskyttelse, og prinsippene i plan A, B og C får treet til å holde evig. Nesten!

Plan A: Hold vannet unna

Det optimale er helt å unngå at treverket overhodet blir vått. Når du vil bygge slik at treet holder lenge, er plan A derfor helt å holde vannet vekk fra treet. Spesielt å holde vannet unna endeved, som suger til seg vann 50-100 ganger raskere enn sidene på treet. Og plan A gjelder ikke bare regn ovenfra. Den tar også høyde for snø, oppsprut og fuktig jord og murverk.

Hatter - holder stolpens sårbare topp tørr

Problem
En stolpe som vender ubeskyttet og vannrett endeved rett opp i luften, vil skiftvis suge til seg regnvann og tørke ut igjen. Snart sprekker det i toppen, dermed suger det vann enda raskere. Resultatet er at treet brytes ned veldig fort.

Løsning
Med en tett hatt av aluminium eller annet vanntett materiale, tetter du slik at vannet ikke kan komme til endeveden. Hatten skal være utformet eller oppsatt slik at endeveden fortsatt har mulighet til å la fukten dampe ut. Det skjer nemlig også best gjennom endeveden.

Inndekninger - beskytter de mest utsatte sidene

Problem
Denne vindskien er oppløst av råte, fordi regnet uhindret har lagt seg på oversiden av treet og i den ubeskyttede overgangen mellom de to bordene. Begge steder er det blitt liggende, slik at treet har hatt god tid til å suge til seg vannet. Det ser stygt ut, og råte og sopp kan spre seg videre inn i konstruksjonen.

Løsning
Oversiden av det øverste bordet dekkes av en aluminiumsprofil. Profilen beskytter kanten på bordet og bakkanten leder vannet langt inn på taket, slik at sidene på vindskien sjelden rammes.

Toppbord oppå gjerdet - tar imot regnet så resten av gjerdet lever

Problem
På det lille bildet ser vi et flott, nytt gjerde, som innen kort tid vil komme til å se ut som et slitent gammelt gjerde hvis det ikke gjøres noe. Den ubeskyttede vannrette endeveden på gjerdebordene peker rett opp. De vil derfor suge vann og brytes ned raskt.

Løsning
Du kan ikke unngå regnvær, men du kan begrense skadene, slik at det ikke gjør noe om det regner. Det gjør du ved å plassere et toppbord øverst, som skjermer endeveden, både over kledningen og stolpene. Toppbordet blir også vått, og etter hvert ødelagt - men da skifter du det, og gleder deg over at resten av gjerdet er i god form.

Vannrette bord i bunn - løfter endeveden vekk fra problemene

Problem
Gjerder og fasader med loddrett kledning tett mot bakken er utsatt. På det lille bildet ser du hvordan endeveden har sugd til seg sprut fra bakken og fukt fra snø. Sprutingen er ekstra farlig, fordi det er forurenset fra bakken. Den nederste delen av kledningen er angrepet av sopp og har begynt å råtne.

Løsning
Vi redder kledningen ved å sage av bunnen på alle bordene, og erstatte det åpne feltet med et vannrett bord. Skal du bygge tett mot bakken, er det en god idé å gjøre dette med en gang. Det er enkelt å skifte igjen, når det blir behov for det.

Avstand til bakken - holder vann og fukt utenfor rekkevidde

Problem
Tre som har kontakt med bakken holdes nesten konstant fuktig. Det er perfekt for sopp, som spiser løs på trefibrene. Vangene på den gamle trappen på det lille bildet står rett på bakken. Det nederste trinnet ligger så lavt, at gress, løv og annen skitt har skapt permanent kontakt med den fuktige bakken. Resultatet er tydelig.

Løsning
Ikke bare nye vanger og nye trinn, men denne gangen vanger og trinn som vil holde mye lenger. Vangene bæres av stolpesko, slik at de ikke får direkte bakkekontakt, og nederste trinn er hevet så det kan komme luft på undersiden. Vi bruker trykkimpregnert tre.

Fuktsperrer - bremser snikende fukt fra bakken

Problem
Endeveden på karmen på det lille bildet har hatt direkte kontakt med fundamentet, og treet har konstant sugd til seg fukt. Fukten har ikke kunnet komme vekk, og resultatet har blitt råte som har ødelagt det nederste stykket av karmtreet.

Løsning
Uansett om du skifter hele karmen eller setter i et nytt stykke nederst, skal det nye treverket sikres mot fukt nedenfra. Endeveden kan isoleres fra fundamentet med et mellomlegg av murpapp. Du kan også lukke endeveden med et vannfast trelim, og holde 5-10 mm avstand mellom karmen og fundamentet.

Plan A: Flere metoder for å holde vannet unna

Brede utstikk - som skyggen på capsen

Brede utstikk på taket begrenser mengden regnvann på fasaden betydelig. Samtidig gir utstikket skygge og beskyttelse mot solen, som også er med på å bryte ned treet.

Takoverbygg - en stor paraply

Et takoverbygg på terrassen gir ikke bare oss mennesker ly for regnet. Den er også en konstruktiv trebeskyttelse med stor effekt, fordi den skåner det utsatte vannrette treet på terrassen for sol og regn, og forlenger levetiden betydelig.

Dekklister - beskytter endeveden

La et bord beskytte endeveden på fasaden og gjerdet mot regnet. Endeveden suger vann 50-100 ganger så fort som sidene på treet. Derfor gjør dekklistene at kledningen holder seg frisk mye lenger enn uten dekklister.

Kapper og inndekninger - beskytter utsatte flater

Vindskier, bjelkeender og annet utsatt treverk beskyttes mot vann og sol med kapsler, kapper og beslag i metall, plast eller et annet vanntett materiale. De vil hindre vann og sol i å komme i kontakt med treverkets sårbare flater.

Stolpesko - løfter treet opp fra bakken

Når stolpen står i en stolpesko, løftes de opp fra den fuktige bakken under, og beskyttes mot snø og sprut. Til gjengjeld må du ofte lage en annen avstivning.

Plan B: Send vannet videre

Når du ikke kan unngå at regnvannet treffer treet, henter du fram plan B: Nå må du sørge for at vannet blir ført bort fra treet så raskt og effektivt som mulig, slik at spesielt endeveden ikke rekker å suge til seg vann.

Ubrutte overflater - minimerer vannets angrepspunkter

Problem
På det lille bildet ser du et godt eksempel på hva prisen fort kan bli for å dele tregavlen med et vannrett bord, slik at du kan klare deg med kortere og billigere bord når du kler veggen: Slagregn har blitt fanget av det vannrette bordet. Vannet har blitt stående der den tørste endeveden på kledningen har sugd det til seg. Derfor har kledningen råtnet rundt overgangene.

Løsning
Den nye kledningen er lagt på med gjennomgående bord. Dermed er huset kledd for å tåle regn. Vannet renner uten hindringer og uten mulighet til å finne veien inn i kledningen. Dette gjør at kledningen blir både pen og langtidsholdbar.

Skruer som sitter tett - holder vannet ute av treet

Problem
Spiker og skruer baner altfor ofte vei for vannet. Enten får de treet til å sprekke, slik at vannet hjelpes langt inn under overflaten, eller så undersenkes de så mye at regn og smeltevann blir stående over hodet. Der skal det ikke stå, fordi sidene i hullet er effektivt sugende endeved.

Løsning
Det lønner seg å forbore til kroppen på skruen, og lage plass til skruehodet med en undersenker. Undersenkingen skal bare være så dyp at hodet ligger jevnt med overflaten - aldri nede i treet. Spiker skal på samme vis ligge i plan med overflaten. Når hodet sitter tett, renner vannet forbi.

Skrå snitt nedover - får vannet til å dryppe raskt av

Problem
Kledningen på fasaden på det lille bildet har sprukket fordi den er skåret vinkelrett av i bunnen. Derfor har det vannet som renner ned langs fasaden blitt sugd opp i endeveden, slik at bordene har begynt å råtne. Når bordene begynner å sprekke, går det fort. Da kan heller ikke kledningen reddes med maling.

Løsning
Vi fjernet den gamle kledningen og satte en helt ny bordkledning på huset. Men denne gangen skal den holde. I motsetning til den gamle fasaden, skjærer vi derfor av bunnen på alle bordene med et skrått snitt, minst 15 grader. Det får vannet som renner ned fasaden til å dryppe av før det suges opp.

Skruer på undersiden - lar den utsatte oversiden være ubrutt

Problem
Uansett hvor mye du forborer og passer på at skruene dine ikke kommer for langt ned i treet, vil skruer på den utsatte oversiden av treterrassen alltid være terrassens ømme punkt. De vannrette flatene gir vannet god tid til å trenge inn, og er været fuktig i lenger tid, vil nedbrytingen begynne fort.

Løsning
et finnes forskjellige beslag som gjør det mulig å feste terrassebordene fra undersiden, altså uten de vanlige gjennomgående skruene fra oversiden. Felles for beslagene er at skruene plasseres på undersiden og i mellomrommene mellom bordene. Da unngår du helt å lage hull på oversiden.

Plan B: Flere metoder for å sende vannet videre

Skrå oversider - får vannet til å renne av

Alle flater av tre som vender opp mot regn og snø, bør sages eller høvles slik at de får en helling på minst 15 grader. Det får vannet til å renne raskt av. Dermed får det ikke særlig god tid til å trenge inn i treet. Som du ser på bildet, er ikke bare stolper og staver skåret skrått, det gjelder også de vannrette delene.

Skarpe kanter - får vannet til å dryppe av

Skrå avskjæringer nedover på alt utsatt treverk gjør at vannet samler seg i dråper og drypper av. Med rette avskjæringer vil vannet i stedet trekke seg inn under bordene, der det suges opp i endeveden.

Tverrspor - stanser vannet

Et spor på undersiden av et trestykke danner en smal kant, det man kaller en dryppkant. Sporet gjør at vannet ikke trekker videre inn på undersiden, men i stedet danner dråper på den lille kanten og deretter drypper av.

Vend innsiden ut - da blir overflaten tett

Et bord har to sider. Den siden som har vendt inn mot midten av treet kalles margsiden. Margsiden er tettere og bruker lenger tid på å suge vann enn den siden som har sittet ut mot barken, mot splint- eller yteve-den. Derfor er det best å snu kledningsbordene slik at marg-siden vender utover.

Plan C: La treet tørke

Når vannet har truffet treet, kan du gjøre mye for å sende det videre med en gang, men noe vil likevel bli sugd inn. Da er plan C treets redning: Du sikrer at fukten forsvinner, før råte og sopp rekker å gjøre skade.

Avstand til bunnglasslisten - gir hele vinduet et lenger liv

Problem
Tette overganger, som på det lille bildet, der glasslisten i siden ligger helt ned på bunnglasslisten, fungerer som en fuktfelle. Det gjør at vannet trenges inn og blir fanget. Dermed er endeveden i lange perioder konstant fuktig, noe som vil føre til råte. Griper du ikke inn i tide, er det ikke bare listene som skal skiftes, men hele vinduet.

Løsning
Uansett om bunnglasslisten er av tre, plast eller aluminium, skal listene i sidene holde 5-10 mm avstand til den. Bunnglasslisten fører vannet fra ruten utover falsen til vinduet. Ved kraftig regn dreier det seg om mye vann. Avstanden sikrer at listene ikke står nede i vannet - og at de kan slippe ut fukten gjennom endeveden.

Forseglede skjøter - holder vannet helt ute

Problem
På det lille bildet ser du hvor grundig treet ødelegges hvis det er fuktfeller ved endeveden i kompliserte skjøter. Her har vannet blitt fanget mellom den loddrette stolpen og de skrå avstivingene i porten. Vannet har trengt inn i begge, uten å kunne slippe ut igjen. Begge har derfor blitt hardt angrepet av råte.

Løsning
I denne typen skjøter, som jo avstiver konstruksjonen, kan du ikke gjennomføre plan C og lage mellomrom så vannet kan fordampe. Men hvis du lager tette skjøter, skal de være helt tette, slik at det ikke trenger inn vann. Det gjør du ved å forsegle skjøten med rikelig med vannfast trelim. Det fyller ut hele skjøten.

Avstand i skjøtene - gir terrassen et lenger liv

Problem
Det er fristende å legge terrassegulvet helt tett for å skape et sammenhengende gulv. Men det vil fort vise seg å være en dårlig idé. Hvis du ikke sikrer 5-6 mm luft mellom bordene, både på langsider og endeskjøter, vil vannet bli fanget mellom bordene. I tillegg til at vannet blir sugd inn, slipper det heller ikke ut igjen.

Løsning
De fleste vet at terrassebordene skal holde avstand i sidene, der de beveger seg mest ved skiftende fukt. Men du skal holde like stor avstand der også endeveden møter annet treverk. Det er nemlig like viktig med avstand der, slik at fukten kan fordampe i en fart.

Ventilasjon bak bordene - lar tørr luft trekke ut fukten

Problem
Kledningen på det lille bildet har løsnet, fordi gavlen er konstruert feil. Treplatene kan ikke slippe ut fukt og kondens fra baksiden fordi de er satt direkte på en vindsperre av plast, som holder på vann og fukt.

Løsning
Bordene skal kunne puste på baksiden. En vindtett, diffusjonsåpen vindsperre dekker isolasjonen. Avstandslister sikrer at bordene kan slippe ut fukten på baksiden.

Plan C: Flere metoder for å la treet tørke

Luft bak inndekninger - utnytter endeveden godt

Når du dekker til stolpetopper og utsatte bjelkeender med kapper av metall, skal du sikre luft inn mot endeveden. På samme måte som endeved suger vann godt, slipper det også fukt mye bedre enn sideved.

Luft bak trekledningen - fjerner fukt fra baksiden

Trekledninger settes på en avstands-list, slik at luften har mulighet til å sirkulere på baksiden. Den fukten som trenger inn i treverket på forsiden eller kommer fra husets indre, kan da ventileres vekk på baksiden.

Avstand i skjøt - lufter endeveden

Både på loddrette og vannrette kledninger er det viktig at ende skjøter ikke presses tett sammen. Hold litt avstand, slik at vannet ikke fanges i skjøten. Da vil treet ha mye lettere for å slippe ut fukten igjen.

Ventilerte hulrom - holder hele konstruksjonen frisk

I tak, gulv og vegger med tre eller andre organiske materialer, bygger du ventilerte rom på den kalde siden av isolasjonen, i ly for regn og snø. Kommer det fukt inn i konstruksjonen, vil den dermed kunne fordampe.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Tømrer