Slik lager du en tappskjøt

Problem:

Det høres så enkelt ut å lage en tappskjøt i en ramme, men jeg synes det er ganske vanskelig. Har dere noen tips?

Løsning:

En tappskjøt består av en tapp og en slisse. Normalt deler du endetreet opp i tre like store deler, slik at tappen og slissen blir en tredjedel av emnet. Det krever nøyaktighet med oppstrekingen og presisjon i selve sagingen, men verre enn det er det ikke.

Når delene er streket opp, skal slissen og tappen sages ut. Sag på innsiden av strekene til slissen og på yttersiden av strekene til tappen. Dermed vil skjøten bli stram. Bruk en gjærekasse når flikene (A) rundt tappen (B) skal sages ut, og spenn fast treet før du stemmer ut slissen (C) i det andre emnet. Det bør gjøres fra begge sider. Hugg først loddrett ned, deretter skrått, og fjern den første biten. Fortsett med et loddrett hugg og et skrått snitt, til du kommer til midten. Snu emnet, og gjør det samme fra den andre siden, til hele slissen er hugget ut. Husk at sagearbeidet skal gjøres med en skarp, fintannet sag, og stemjernet skal være skarpt og holdes som vist på tegningen.

Step 1

Merk opp til tappen (B), og husk å sage på yttersiden av strekene. Sag vekk det som blir til overs i sidene.

Step 2

Merk opp slissen (C) på det andre emnet, og sag på innsiden av strekene her. Da blir skjøten perfekt tett.

Step 3

Stem ut slissen, først loddrett ned og deretter på skrå. Bit for bit, til du kommer til midten. Snu emnet rundt, og gjenta.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Tømrer