Selv om du limer aldri så grundig, er en sammenføyning av to treplater kant mot kant ikke tilstrekkelig robust. Det er også vanskelig å kontrollere en våt limskjøt. Plugger er en løsning, men det er vanskelig å forbore nøyaktig i begge sider av skjøten. Flatplugger (lamellkjeks) er glimrende, men de krever en spesiell fres, som bare kan brukes til dette ene formålet.