Plater møtes i sterk skjøt

En av de sterkeste måtene å skjøte to plater kant mot kant, er skjøting med ei list mellom, en såkalt løs fjær. Eksperten viser deg hvordan du gjør det.

Intro

Slik! - skal det gjøres

Hvis du har en overfres, kan du ganske enkelt skjøte to plater solid og nesten usynlig.

Selv om du limer aldri så grundig, er en sammenføyning av to treplater kant mot kant ikke tilstrekkelig robust. Det er også vanskelig å kontrollere en våt limskjøt.

Plugger er en løsning, men det er vanskelig å forbore nøyaktig i begge sider av skjøten. Flatplugger (lamellkjeks) er glimrende, men de krever en spesiell fres, som bare kan brukes til dette ene formålet.

Heldigvis kan overfresen, med hjelp fra et skivenotfresestål (et slissestål), trylle fram spor i kanten på platene. I disse sporene kan du lime ei list (en løs fjær). Her viser eksperten vår hvordan det gjøres. Det gir deg en robust og nesten usynlig sammenføyning.

Veiledning

01
Slik gjør du 9 Trinn

1

Du skal bruke en overfres og et slissestål. Slissestålet fås i flere størrelser. Stålet på bildet freser en 4 mm bred not, som er 10 mm dyp. Kulelagerstyringen fører stålet langs kanten på emnet.

2

Det er viktig at det freses fra samme side. Da sikrer du at noten freses samme sted på begge platene. Om det er akkurat midt på platekanten, er ikke viktig.

3

Juster fresedybden, og lås den fast. Start fresen, og før slissestålet sideveis inn i kanten på emnet.

4

Kontroller dybden på noten. Skjøten skal være helt tett, kant mot kant. Derfor skal fjæren skal være litt smalere enn dybden på de to notene. Her er sammenlagt dybde 20 mm, fjæren er 18 mm bred.

5

Lag en prøveskjøt. Sjekk at kantene kan presses tett sammen, og at de ligger fullkomment i plan.

6

Legg trelim i begge notene. Du skal ikke legge i for mye lim. Hvis du overdriver mengden, kan det være vanskelig å presse sammen kantene.

7

Press fjæren i den ene noten, og legg en stripe trelim på kanten på begge sider av fjæren. Dermed er du klar til å sette den sammen med den andre platen.

8

Klar til skjøting. De to notene ligger nøyaktig overfor hverandre, og det er akkurat plass til den løse fjæren når platene blir presset sammen.

9

Slik! Press platene sammen med tvinger, fjern det overskytende limet, og slip lett når limet er tørt. Da får du en sterk, men usynlig skjøt av to plater.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...