Slik lager du flotte svalehaleskjøter

Selv om skjøten oser av håndverk og kvalitet, krever den faktisk bare en porsjon presisjon og en liten håndfull helt enkelt håndverktøy. Vi viser hvordan du lager de flotte skjøtene.

Svalehaleskjøt

STYRKE: Formen på tappene gir skjøten en stor trekkstyrke. Skruer og beslag er overflødige – det er kun litt lim som skal til.

En svalehaleskjøt er ikke bare pen – den er også sterk fordi den “låser seg selv” og dermed gjør skruer og beslag overflødige. Det gjør den opplagt til synlige møbelskjøter, på for eksempel skuffer, skap og bord.

Vi viser hvordan du lager de flotte skjøtene.

Hulldelen - Oppmerking og utstemming

En svalehaleskjøt består av en hulldel og en tappdel. Antallet svalehaler måles opp fra midten av platen og til begge sider. Som en tommelfingerregel heter det at du får penest resultat hvis toppen på tappene er like bred som emnet er tykt. Bunnen på tappen skal være halvparten så bred som toppen.

De to ytterste tappene på emnet skal være minst halvparten så brede som de øvrige – gjerne litt mer. Vinkelen på tappen skal være rundt 15 grader, ikke under.

Når du måler opp, lønner det seg å starte med hulldelen. Når den er saget og stemt ut, kan den brukes til å streke nøyaktig opp på tappdelen.

LES OGSÅ: Flotte treskjøter uten beslag

Svalehaleskjøt: Huldelen - opmerkning og utstemming 1

Mål inn på platen, og strek opp parallelt med enden på begge sider og på enden. Finn midten, og strek opp til første svalehale med en smygvinkel. Mål til den ene siden, og sjekk om fordelingen passer.

Svalehaleskjøt: Huldelen - opmerkning og utstemming 2

Det er smart å skravere det som skal stemmes vekk. Spenn emnet godt fast, og sag med en fintannet sag. Viktig! Legg snittet på den siden av streken som vender mot det som fjernes.

Svalehaleskjøt: Huldelen - opmerkning og utstemming 3

De første 1-2 mm skal skjæres helt presist loddrett ned med en skarp hobbykniv. Lenger ned skal det stemmes noen få millimeter innover i bunnen av tapphullet. Da blir skjøten tett.

Svalehaleskjøt: Huldelen - opmerkning og utstemming 4

Hold stemjernets plane side helt inntil den loddrette kanten, og slå det 3-4 mm ned i det som skal fjernes. Stemjernet skal helle litt ut, så utstemmingen blir noen få millimeter dypere på midten.

Svalehaleskjøt: Huldelen - opmerkning og utstemming 5

Vend stemjernets plane side opp, og stem inn i endeveden. Hugg ned med en svak vinkel på jernet, og bryt av fra endeveden. Fortsett cirka ned til midten av treet. Snu platen, og gjenta prosessen.

Tappdelen - Oppmerking og utstemming

Svalehaleskjøt: Tapdelen - opmerkning og utstemming 1

Spenn fast et hjelpebord på baksiden av hulldelen, så det flukter nøyaktig med blyantstreken i bunnen på svalehalene. Sett en liten kloss på tvingefoten, så den ikke lager merker.

Svalehaleskjøt: Tapdelen - opmerkning og utstemming 2

Den andre platen festes så den hviler på hjelpebordet, og slik at hulldelen ligger helt tett inn mot platens endeved. Deretter strekes hulldelens svalehaler opp på endeveden til platen.

Svalehaleskjøt: Tapdelen - opmerkning og utstemming 3

De oppmerkede tappene og tapphullene på endeveden brukes nå til å lage streker inn på platen. Bruk en vinkel, og strek opp på begge sider. Til slutt merkes det treet som skal fjernes.

Svalehaleskjøt: Tapdelen - opmerkning og utstemming 4

På samme måte som med hulldelen sages det på den siden som vender mot det som skal fjernes. Bruk en fintannet sag. Også utstemmingen gjøres på samme måte som hulldelen.

Sammenføyning

Svalehaleskjøt: Sammenføyning 1

Prøv å sette delene sammen, og finn ut om det klemmer noen steder. Sørg for godt lys, så du tydelig kan se hvor det må fjernes mer tre. Marker området, og stikk det rent med stemjernet.

Svalehaleskjøt: Sammenføyning 2

Når delene passer, smøres det rikelig med trelim på tappene og svalehalene i hulldelen. Slå sammenføyningen tett sammen, og tørk av overskytende lim. Etter tørking, slipes emnene plane.

Nødvendig verktøy

Strekmålet (1) er smart til parallell oppstreking langs en kant. De fås fra cirka 150 kroner, og selv om de har samme formål, kan de se veldig forskjellige ut.

Skarpe stemjern (2) er et krav. Bruk heller en smal utgave, som enklere kommer til på smale steder.

Det er også bruk for en smygvinkel (3) til å merke opp de skrå snittene med. Den kan låses i en bestemt vinkel, så vinkelen kan overføres til flere emner.

Endelig er en fintannet sag (finérsag) (4) nødvendig til et snitt uten flisete kanter.

1. Strekmål


2. Stemjern


3. Smygvinkel


4. Fintannet sag

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Tømrer